Quick Start

Vad är Quick Start?

Quick Start är till för att spara tid för dig som mäter med många loggers eller ha många likadana mätningar. Detta kan underlätta om du regelbundet genomför mätningar där du vill att loggerinställningar, skalning, färger och allt annat är identiskt varje gång. Det finns också möjlighet att bestämma om filer ska sparas automatiskt när mätningen är klar och i så fall var de ska lagras och vad filerna ska heta. Quick Start låter dig alltså spara bland annat logger- och presentationsinställningar i en fil för att så enkelt och snabbt som möjligt kunna starta en särskild typ av mätning.

 

Skapa en Quick Start

Du skapar en ny Quick Start genom att klicka på knappen ”Ny” längst ner. När du gör detta så dyker en dialogruta upp där du får möjlighet att ange namn på din Quick Start samt välja vilka loggers som ska vara inkluderade i din Quick Start. Klicka på ”Lägg till logger…” om du vill söka efter ansluten logger eller klicka på ”Lägg till från fil…” om du vill lägga till en logger som du använt i en tidigare mätning. Vill du ändra en loggerns konfiguration så kan du markera den i listan under ”Källor” och sedan klicka på ”Konfigurera…” för att komma till konfigurationsrutan.

 

 När du stegar dig vidare till nästa steg så får du möjlighet att välja om du vill att filer ska sparas automatiskt och i så fall var de ska lagras samt vad de ska heta. Under ”När mätningen skapas” kan du välja om du vill att mätfilen ska ha ett löpnummer, en tidsstämpel eller om du vill fylla på en befintlig fil.

 

 

 

 

 

 

I nästa steg får du välja om du vill kopiera en presentationsmall från en befintlig fil. Notera att presentationsmallen kopieras från den befintliga filen så ändringar som du gör i mallfilen efteråt påverkar inte din Quick Start.

 

 

 

 

 

 

Ändra inställningar i en befintlig Quick Start

Om du markerar en befintlig Quick Start till vänster så presenteras inställningarna i tabellen till höger. Cellerna som är blåmarkerade går att redigera genom att klicka på cellen och sedan klicka på de tre punkterna som dyker upp till höger i cellen.