Utseende

Genom att högerklicka i diagramfönstret  och välja "Presentation" går det att ändra utseendet på graferna. Där finns möjligheter att välja färg, hur kurvan ska vara ritade och om mätpunkterna ska vara utmärkta med en symbol. Det går även att välja om grafen ska vara heldragen eller exempelvis prickad och hur tjock linjen ska vara. Under presentation väljer man även hur många decimaler som ska visas.

Färgen på graferna går även att ändra genom att dubbelklicka på rutorna i kolumnen Color i infotabellen.