Inomhusklimat

 

Skolväskan

Det kommer ständigt nya rapporter om dåligt inomhusklimat på landets skolor.

Många skolor har enligt dokumentation en god ventilation, men denna information bygger ofta på mätningar gjorda vid installationstillfället eller från flera år tillbaka. 
God ventilation är resultatet av regelbundna mätningar och underhåll.

För att på ett enkelt sätt mäta i skolmiljön har vi tagit fram dessa tre alternativ, som är genomtänkta utifrån Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten 2005:15.

Ladda ner vår snabbguide till mätning i skolmiljö

7999:-

Skolväska mini

För enkla mätningar i tex en skolsal.
Paket innehåller utrustning för temperatur och koldioxidmätning.

Innehåll:

17 599:-

Skolväska standard

För mer kompletta mätningar i tex en skolsal. Dessutom finns möjlighet att undersöka ventilationens kvalité med hjälp av ventilationsindex.  

Paketet innehåller två koldioxidloggers, mjukvara för beräkning av bl.a. ventilationsindex, givare för temperatur/ relativ luftfuktighet samt utetemperatur.     

Innehåll:

29 999:-

Skolväska pro -fjärrmätning

För kompletta trådlösa mätningar i tex två skolsalar. Mätvärderna följs på webben. Dessutom finns möjlighet att undersöka ventilationens kvalité med hjälp av beräkning av ventilationsindex.     

Paket för trådlös övervakning via webben av koldioxid, ventilationsindexberäkning i EasyView Pro, givare för temperatur/ relativ luftfuktighet samt utetemperatur.  

Innehåll: