Support / FAQ / EasyView 5.7 eller tidigare / När kan jag använda histogrammen i EasyView Pro? (Gäller 5.7 eller tidigare)

När kan jag använda histogrammen i EasyView Pro? (Gäller 5.7 eller tidigare)

När du vill se hur många procent av mätvärdena som legat inom specifika nivåer. Fliken "histogram" i EasyView Pro visar överskådligt och snabbt precis detta.

Klicka på mätningen för att se den i större format.

 

Exempel på användningsområden för histogrammen i EasyView:

• Hur mycket har den relativa luftfuktigheten i kyrkan har legat utanför gränsvärdena på 50% RF och 70% RF?

• Hur fördelningen av olika effektnivåer är.

 

• Hur många procent av värdena som ligger över 1000 ppm i samlingslokaler.

• Hur stor andel av temperaturerna som legat utanför gränsvärdena. I en fastighet vill man kanske se värden under 18°C och över 24°C. I ett kyl- eller frysrum vill man kanske se hur många procent av mätvärdena som legat varmare än kanske 8°C eller -16°C.

Histogrammet visar hur ofta (i % av alla värden) en viss grupp värden förekommer i förhållande till de övriga värden.

 

UPPGRADERA TILL EASYVIEW 10