q

Muséer/slott

Dataloggning inom muséer och historiskt värdefulla byggnader

Det pågår ständigt mätprojekt där Intabs loggers används vid kartläggning av klimatet i samlingar, på museer och i historiskt värdefulla byggnader. Efter kartläggningen kan klimatet sedan optimeras.

Hyr din utrustning

 

Klimatet på museum, i magasin, konstgallerier, bibliotek och arkiv

Klimatet vid bevarande av värdefulla föremål är av så stor vikt att IIC (International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works) och ICOM-CC (International Council of Museums, Committee for Conservation) 2014 gav ut en deklaration om klimatriktlinjer.

I korthet kan man sammanfatta riktlinjerna att ett stabil klimat med små variationer är önskvärt. Luftfuktigheten bör ligga runt 50 procent (med tillåtna variationer på 5-10 procent). Nivåer över 65 och under 30 procent bör undvikas.

När det gäller temperaturen bör den ligga på mellan 15-25°C. Vissa variationer är tillåtna, men hur mycket temperatur och luftfuktighet som högst får variera beror på vilken typ av föremål som förvaras.

Riktlinjerna finns här. Vi skriver mer om vilket klimat som är bra för värdefulla föremål i vår blogg.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Nedan följer rekommendationerna för temperatur och relativ luftfuktighet (RH eller RF) i samlingar:

 Klass Korta variationer och gradienter Säsongsvariation av börvärde 
AA
Noggrann kontroll utan säsongsvariation
+/-5%RH
+/-2 K
Ingen förändring av RH
5 K upp
5 K ner
A
Noggrann kontroll med säsongsvariationer och gradienter (ej båda samtidigt)
+/-5%RH
+/-2 K
+/-10% RH
+/-2 K
10% RH upp
10% RH ner
5 K upp
10 K ner


Ingen förändring RH
5 K upp
10 K ner

 
B
Noggrann kontroll, större gradienter och börvärdessänkning vintertid
+/-10% RH
+/-5 K
10% RH upp
10% RH ner
10 K upp men inte över 30°C


I arkiv och bibliotek, där kemiskt instabilt material förvaras gäller följande:

Börvärde eller årsmedeltal Maximala fluktuationer och gradienter i utrymmen under kontroll
Frysrum
-20 °C 
40 % RH
+/-10% RH
+/-2 K
Kallt rum
10°C
30-50 % RH
(Även om detta klimat endast kan upprätthållas vintertid så är det till fördel för sådana samlingar så länge som hög fuktkvot inte uppträder)

(Källa tabeller: Spara och bevara, sidan 27. Se "intressant läsning" ovan)

För speciella metallsamlingar som förvaras i torra rum (0-30% RH) får den relativa luftfuktigheten inte överskrida kritiska värdet 30% i Sverige.

För att kartlägga om rätt nivåer hålls är det viktigt att mäta med dataloggers.

 

 Storsäljare Tinytag temp/RH         Storsäljare trådlöst

Klimatet på slott

Inomhusklimatet i gamla slott skiljer sig ifrån andra byggnader eftersom de ofta har:

  • Värdefulla och känsliga inventarier.
  • En låg nyttjandegrad med korta vistelsetider.
  • Tjocka stenväggar med stor tröghet.

Arbete med klimatet på slott påminner mycket om hur man mäter i kyrkor.
 

Olika material och relativ luftfuktighet

  • Hygroskopiska (vattenbindande) material som t.ex. trä, textilier och kritgrunderingar (kredering) kan mögla vid för hög luftfuktighet.
  • Andra material (metaller och legeringar) riskerar att korrodera.
  • Salter som finns i till exempel murverk frigörs och kan börja ”vandra” vid hög luftfuktighet.
  • Vid mycket låg luftfuktighet blir vissa material spröda och kan spricka. Målade träföremål med kritgrund (kredering) anses bland annat vara mycket ömtåliga.


Läs om olika material i Högskolan på Gotlands Rapport 2010:3 (Spara och bevara) och boken Tidens Tand från Riksantikvarieämbetet.

 

Transport av konst

Många museum använder dataloggers för att bekräfta att temperatur och luftfuktighet ligger på en bra nivå vid lån och utlåning av konstverk. Det finns även instrument för att se hur föremål hanterats under själva transporten, till exempel en transportlogger från MSR.

Kulturmuseerna i Helsingborg kontrollerade transporten av en dyr tavla med hjälp av en datalogger. Läs resultatet här.

 

Bra produkter för museum och slott  Läs om våra hyrlösningar

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV