Muséer/slott

Dataloggning inom muséer och historiskt värdefulla byggnader

Det pågår ständigt mätprojekt där Intabs loggers används vid kartläggning av klimatet i samlingar, på museer och i historiskt värdefulla byggnader. Efter kartläggningen kan klimatet sedan optimeras.

Hyr din utrustning

Klimatet på museum, i magasin, konstgallerier, bibliotek och arkiv

Generellt kan sägas att ett stabilt inomhusklimat med små och långsamma variationer bör eftersträvas. Ofta vill man ha en luftfuktighetsnivå runt 50 procent (med tillåtna variationer på 5-10 procent). Luftfuktighetsnivåer över 65 procent och under 30 procent bör undvikas. 

Temperaturen bör ligga på mellan 15-25°C, i klimatstabila miljöer på 18°C.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Nedan följer rekommendationerna för temperatur och relativ luftfuktighet (RH eller RF) i samlingar:

 Klass Korta variationer och gradienter Säsongsvariation av börvärde 
AA
Noggrann kontroll utan säsongsvariation
+/-5%RH
+/-2 K
Ingen förändring av RH
5 K upp
5 K ner
A
Noggrann kontroll med säsongsvariationer och gradienter (ej båda samtidigt)
+/-5%RH
+/-2 K
+/-10% RH
+/-2 K
10% RH upp
10% RH ner
5 K upp
10 K ner


Ingen förändring RH
5 K upp
10 K ner

 
B
Noggrann kontroll, större gradienter och börvärdessänkning vintertid
+/-10% RH
+/-5 K
10% RH upp
10% RH ner
10 K upp men inte över 30°C


I arkiv och bibliotek, där kemiskt instabilt material förvaras gäller följande:

Börvärde eller årsmedeltal Maximala fluktuationer och gradienter i utrymmen under kontroll
Frysrum
-20 °C 
40 % RH
+/-10% RH
+/-2 K
Kallt rum
10°C
30-50 % RH
(Även om detta klimat endast kan upprätthållas vintertid så är det till fördel för sådana samlingar så länge som hög fuktkvot inte uppträder)

(Källa tabeller: Spara och bevara, sidan 27. Se "intressant läsning" ovan)

För speciella metallsamlingar som förvaras i torra rum (0-30% RH) får den relativa luftfuktigheten inte överskrida kritiska värdet 30% i Sverige.

För att kartlägga om rätt nivåer hålls är det viktigt att mäta med dataloggers.

 

 Storsäljare Tinytag temp/RH         Storsäljare trådlöst

Klimatet på slott

Inomhusklimatet i gamla slott skiljer sig ifrån andra byggnader eftersom de ofta har:

  • Värdefulla och känsliga inventarier.
  • En låg nyttjandegrad med korta vistelsetider.
  • Tjocka stenväggar med stor tröghet.

Arbete med klimatet på slott påminner mycket om hur man mäter i kyrkor.
 

Olika material och relativ luftfuktighet

  • Hygroskopiska (vattenbindande) material som t.ex. trä, textilier och kritgrunderingar (kredering) kan mögla vid för hög luftfuktighet.
  • Andra material (metaller och legeringar) riskerar att korrodera.
  • Salter som finns i till exempel murverk frigörs och kan börja ”vandra” vid hög luftfuktighet.
  • Vid mycket låg luftfuktighet blir vissa material spröda och kan spricka. Målade träföremål med kritgrund (kredering) anses bland annat vara mycket ömtåliga.


Läs om olika material i Högskolan på Gotlands Rapport 2010:3 (Spara och bevara)och boken Tidens Tand från Riksantikvarieämbetet.

 

Bra produkter för museum och slott  Läs om våra hyrlösningar

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV