q

Kalibrering av mätinstrument

 

Alla mätinstrument förändras med tiden, oavsett fabrikat och mätmetod. En fuktmätare påverkas till exempel av
kemikalier, damm eller andra partiklar i luften. Eftersom alla mätare vistas i olika miljöer är det viktigt att göra kontinuerliga kontroller av
varje logger. Det är även viktigt med regelbundna batteribyten.

 

Vad är kalibrering?

Att kalibrera mätinstrument innebär att man mäter och jämför det registrerade mätvärdet med det faktiska mätvärdet. Genom att jämföra loggerns mätvärden med en kontrollerad referens kan man dokumentera skillnaderna för varje kalibrerad punkt, och utfärda ett bevis där avvikelserna framgår.

Det är lätt att förväxla kalibrering med justering. Många tror helt enkelt att en logger mäter rätt efter en kalibrering. Så är dock inte fallet. En kalibrering justerar inte loggern, utan visar bara hur mycket den avviker från det sanna mätvärdet. Många loggers går att justera, men det är ett separat moment.

Behöver du kalibrera en datalogger? Gå direkt till våra formulär för kalibrering av PC-logger eller kalibrering av övriga loggers.

 

Vad är justering?

Om resultatet vid en kalibrering uppvisar avvikelser kan man ibland göra en justering av mätinstrumentet. Därefter krävs ännu en kalibrering för att säkerställa korrektheten. 
Om en kalibrering resulterar i en justering, kom ihåg att ta hänsyn till de nya värdena från det nya certifikatet när du mäter framöver.

Om en justering av mätinstrumentet inte kan göras så kan du kompensera detta i EasyView när du gör din analys genom att lägga till en transformation.

 

Hur ofta bör man kalibrera mätutrustning?

Många väljer att kalibrera sina mätinstrument en gång per år, men detta varierar beroende på bransch och mätstorhet. Loggers som mäter relativ luftfuktighet är till exempel extra känsliga mot yttre påverkan, vilket gör att det kan vara bra att kalibrera dem oftare.

 

Varför kalibrera överhuvudtaget?

All mätutrustning driver med tiden, och om den inte kalibreras med jämna mellanrum finns det risk att datan från mätningen är direkt felaktig.

Kalibrering är ett sätt att jämföra mätresultaten med en referens man vet mäter riktigt. Genom att kalibrera får man med andra ord reda på om loggern mäter korrekt.

I många branscher finns krav på att mätinstrumenten kalibreras med ett förutbestämt intervall. Kraven kan också komma från egna kunder eller den egna verksamheten. Om du är osäker på kraven i din bransch kan du kontakta er branschorganisation.

Läs gärna Niklas svar på frågan: Varför ska jag kalibrera mina loggers, när det nästan är samma pris på att köpa nytt?

 

Hur ska man tänka kring kalibreringspunkter?

Man ska alltid kalibrera sina loggers i det område som man mäter i vanligtvis eftersom mätfelet inte alltid är linjärt. 
När man mäter fukt är det relevant att ha fler kalibreringspunkter jämfört med loggers för temperatur eller processignaler.

Ett kalibreringsbevis anger hur loggern mäter vid just de kalibrerade nivåerna. Har man ett stort mätspann är det vanligt att kalibrera vid den högsta och lägsta nivån som man mäter vid samt en nivå i mitten av spannet.

Det är möjligt att lägga till så många kalibreringspunkter om man vill.

Läs mer på vår blogg: Hur väljer jag kalibreringspunkter?

 

Ackrediterad eller spårbar kalibrering?

Vi på Intab utför och förlitar oss uteslutande på spårbara kalibreringar. Vi har ett gott samarbete med ackrediterade laboratorier och arbetar med spårbara referensinstrument.

En spårbar kalibrering, som vi utför här på Intab, innebär att resultatet går att spåra till referenser som följer nationella eller internationella standarder. Är kalibreringen ackrediterad utförs den av ett laboratorium som är godkänt av ett ackrediteringsorgan.

Att kalibreringslaboratoriet är ackrediterat innebär att vissa angivna standarder uppnås. I Sverige görs ackrediteringarna av Swedac. Standarden som används vid ackrediteringar globalt är ISO/IEC17025. Vi erbjuder ackrediterade kalibreringar via RISE och Elements.

Läs mer på vår blogg: Vad är skillnaden mellan spårbar och ackrediterad kalibrering?


Många års erfarenhet

Intab har många års erfarenhet och kan erbjuda kvalificerade kalibreringar av era mätinstrument. Det går fint att kalibrera både nya och gamla instrument.
Med nykalibrerade enheter bifogas ett certifikat som visar loggerns uppmätta resultat enligt jämförelser med spårbara referensinstrument.

Läs mer om våra egna referensinstrument.