q

 

Kalibrering

Så att du vet hur ditt instrument mäter

Varför kalibrera?

Genom att jämföra givarens mätvärden med en kontrollerad referens kan man dokumentera skillnaderna för varje kalibrerad punkt, och utfärda ett certifikat eller bevis där avvikelserna framgår.

Kalibrering fyller två funktioner. Det visar hur mycket som instrumentet förändrats under perioden mellan kalibreringar och det innebär också en kvalitetsstämpel på genomförda mätningar. Har din verksamhet toleranser som måste följas så innebär en kalibrering att du får ett riktmärke att följa. Läs mer

Hur ska man tänka kring kalibreringspunkter?

När man väljer kalibreringspunkter till ett instrument bör man utgå från området som instrumentet ska mäta i. Välj yttre gränser för mätområdet och en eller flera punkter emellan om det är ett stort område. 

Luftfuktighet (%RH) är en oberoende variabel till temperatur och därför kan instrumentets avvikelse i %RH skilja sig beroende på temperatur. Därför bör man kalibrera samma nivå av %RH vid olika temperaturer i området man kommer mäta. Läs mer

 

Spårbar kalibrering


En spårbar kalibrering innebär att resultatet går att spåra till referenser som följer nationella eller internationella standarder. De flesta av dessa kalibreringar gör vi inom 1v ifrån mottagandet.

Vi kalibrerar temperatur, fukt (RH), ström, spänning samt CO2 av de flesta fabrikat på dataloggers och termometrar.
 

 

 

Ackrediterad kalibrering


Att kalibreringslaboratoriet är ackrediterat innebär att vissa angivna standarder uppnås. I Sverige görs ackrediteringarna av Swedac. Standarden som används vid ackrediteringar globalt är ISO/IEC17025.

Vi erbjuder ackrediterade kalibreringar via RISE och Elements. Detta gäller temperatur, fukt (RH), ström, spänning samt CO2. Dessa kalibreringar tar normalt 3-6v.

 

 

PC-Logger och Fieldlogger


Vanligaste kalibreringsområden: 50mV, 100mV, 1000mV, 10V, 20mA och kalla lödstället.

Har du en annan produkt eller undrar du något?

Vi har bra kontakter och kan säkert hjälpa dig att kalibrera ditt instrument.  Kontakta oss för offert