q

Inomhusklimat

Inomhusklimatet påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande, oavsett om det är på arbetsplatsen eller hemma. Rätt temperatur och god luftkvalitet är avgörande för om vi trivs inomhus, så investera i ett gott inomhusklimat!

Att uppnå rätt temperatur inomhus och hålla luftfuktigheten inne på rätt nivå, det kan vara lättare sagt än gjort. Även om du vet vilka riktvärden som gäller krävs kunskap och rätt verktyg för att mäta och kontrollera nivåerna hos dig. I denna artikel går vi igenom aspekter av inomhusklimat, från vad som är en normal temperatur inomhus, till gränsvärden för koldioxid inomhus.

temperatur inomhusInomhustemperatur

Enligt Folkhälsomyndigheten är den rekommenderade innetemperaturen i luft mellan +20°C och +24°C. I de flesta utrymmen går detta att upprätthålla utan problem. Om du får du klagomål eller själv tycker att det är kallt ska en indikerande mätning utföras. Om inomhustemperaturen underskrider +20°C bör en utförlig utredning av göras. Det finns alltid utrymme för avvikelser, som att det är kyligare under vintern och så vidare.

I en lägenhet som är för varm kan hyresgästerna ha rätt till sänkt hyra. Om inomhustemperaturen överstiger 26°C "under en varaktig tid” kan inomhusklimatet klassas som en olägenhet, enligt Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om hur riktvärden för temperatur inomhus och hur varmt eller kallt det får vara i en lägenhet hos Hyresgästföreningen.

Vill du hyra en logger för att göra en mätning under en kortare period och få resultaten som pdf? Hyr dataloggers hos oss!

Hyra av dataloggers

Operativ temperatur

Att endast mäta luftens temperatur inomhus kan ge missvisande resultat. För att mäta den temperatur som människan upplever behöver den så kallade operativa temperaturen mätas.

Då man mäter operativ temperatur tar man hänsyn till aspekter som drag och strålning från kalla och varma ytor, som fönster och väggar. För dessa mätningar används en globgivare för att man på bästa sätt ska kunna ta hänsyn till förhållandena som råder i luften. Den lägsta operativa temperaturen inomhus bör vintertid inte underskrida +18°C i bostäder, enligt Folkhälsomyndigheten.

Med vår globgivare kan du genom att även mäta lufttemperatur räkna ut den operativa temperaturen i EasyView Pro. Formeln för detta hittar du här.

Varför ska man mäta operativ temperatur?

Golvtemperatur

I utrymmen där man vistas utan skor, bör golvtemperaturen vara över +20°C. I annat fall är lägsta temperaturen +16°C (enligt Socialstyrelsen 2005:15).
Detta kan man mäta med yttemperaturgivare som man fäster på golvytan.

 

luftfuktighet inomhus

Luftfuktighet inomhus

Inomhus är den rekommenderade nivån på relativ luftfuktighet mellan 30–60 %. Relativ luftfuktighet, RF, anges i procent och är ett mått på mängden vattenånga i luften vid en viss temperatur, i förhållande till den maximala mängden vattenånga vid samma temperatur. Man brukar säga att om den absoluta luftfuktigheten inomhus är högre än 3 g/m3 jämfört med utomhus är ventilationen inte tillräcklig för att ta hand om överskottet. Den absoluta luftfuktigheten anges i gram vatten per kubikmeter.

Den relativa luftfuktigheten är starkt kopplad till temperaturen, och om luften värms upp sjunker den relativa luftfuktigheten. Detta sker under vintern då kall utomhusluft kommer in och värms upp. På motsatt sätt stiger luftfuktigheten inne när temperaturen sjunker. Detta är fallet i svala källare, varför det är olämpligt att förvara fuktkänsliga saker där.

Luftfuktighet inomhus mäter man där man befarar problem eller har fått klagomål: bostad/lokal, krypgrund, källare, vind med mera.


Tumregler för relativ luftfuktighet inomhus

  • I bostäder bör den relativa luftfuktighet ligga på mellan 30% och 60 % men det finns inte givet gränsvärde för detta.
  • Vanlig nivå inomhus är mellan 20-40%. Lägre nivåer kan uppfattas som torrt och dammigt medan betydligt högre kan uppfattas som klibbigt.
  • Under vintern ligger fuktighetsnivån oftast under 40% RH och ibland under 15%.
  • Under 40-45 % RH vintertid, stoppar kvalster
  • Om luftfuktigheten överstiger 45% vintertid finns ökad risk för kvalster.
  • Problem med statisk elektricitet kan uppstå om den relativa luftfuktigheten är mindre än 40 procent.
  • Om fukthaltens medelvärde överstiger 45% RH vid 21°C under en längre period under eldningssäsong bör utredning ske.

Se våra loggers och mätare för luftfuktighet

Varmvattentemperatur

Tappvarmvatten skall ha en temperatur mellan +50°C och +65°C. En lägre temperatur ger risk för legionella bakterier.
En för hög temperatur >65°C ger risk för brännskador.

Mät vattentemperatur med vår vattenväska

koldioxid inomhusCO2 inomhus

Luften vi andas in utomhus består normalt av en koldioxidnivå på 400 ppm (parts per million), och i väl ventilerade bostäder och lokaler ska nivån ligga på ca 600–800 ppm. Om nivån koldioxid inomhus överstiger 1 000 ppm är det att betrakta som en indikator på att ventilationen är otillräcklig. Först över 20 000 ppm påverkas människans andningsfrekvens, men om CO2-halten är hög bör ytterligare kontroller och åtgärder utföras. Med ökad CO2-halt över risken för huvudvärk och i förlängningen medvetslöshet. En nivå av CO2 inomhus på 100 000 ppm är dödligt.

Att mäta CO2-halten i en lokal över några dygn ger svar på om ventilationen är tillräcklig för antalet människor som vistas där. Ventilationssystem ska även funktionskontrolleras innan de tas i bruk, och kontroller ska utföras med vissa intervall. 

Läs mer om ventilation och riktvärden hos Folkhälsomyndigheten.

Se våra koldioxidmätare

 

Ladda ner vår snabbguide För mätning i skolmiljö

 

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV