q

Industri

Dataloggning inom industri

Industrier behöver övervaka och styra olika processer. Informationen behöver analyseras och sparas. Det kan vara felsökning i ett system t.ex. när inträffade felet, och varför? Är trycket konstant? Varför har vi så stora temperaturvariationer? 

Med Intabs utrustning mäter ni allt från enstaka signaler till djupanalyser av mätvärden för stora fabriksanläggningar.

 

Hyralternativ

Här är några exempel på mätning och mätanalys inom industrin:

 • Felsökning vid risk för dyra driftstopp.
 • Logga/mäta processignaler i produktion.
 • Säkerställa att lager och fabrik har rätt klimat.
 • Vid injustering av driftsystem.
 • Mäta drifttid på maskiner.
 • Vid produktutveckling och tester i labmiljö.
 • Funktionsövervakning ute i fält.
 • Optimera maskinstyrningen.
 • Hitta ”energitjuvar” och mäta för att minska elförbrukningen.
 • Fjärrövervakning och t.ex. mätning i lagerutrymmen och transporter.
 • Uppfylla hygieniska krav inom hälso-, sjukvård och läkemedelsindustrin.
 • Djupanalys av mätvärden från databas eller befintligt styrsystem.
 • På testbanor världen runt.
 • Mäta och beräkna motorers verkningsgrad.
 • Optimera reglersystem.

Alla våra produkter

 

Produktutveckling

Inom forskning och utveckling görs mätningar på många områden för att få fram bästa tänkbara slutprodukt. Mätningar (loggning) görs såväl i labmiljö som ute i fält, på testbanor både till sjöss och på land i mer eller mindre extrema klimatzoner. Toppmodern teknik trimmas in och justeras efter analyser och loggning med Intabs dataloggers.
 

Övervakning och felsökning

Mätning av temperatur eller processignaler på maskiner i produktion är vanligt. Ibland får man även driftproblem och behöver hitta spikar och fel i maskinanläggningen. Med Intabs PC-logger kan man mäta kontinuerligt, online eller via fjärrmätning. Det går också bra att mäta riktigt snabba förlopp. Skulle något hända i fabriken fryses mätningen och man kan enkelt gå in och se hur det såg ut innan, under och efter driftstoppet. Vi hyr även ut mätinstrument för tillfälliga mätningar.
 

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV
 


Lager och fabrikslokaler

Med årstiderna följer svängningar av klimatet. Ofta kan riktigt stora pengar sparas genom en optimal värmereglering. Att då ha rätt temperatur och luftfuktighet inomhus kan vara en utmaning. För att säkerställa att befintliga styrsystem mäter rätt och bevisa att temperaturen ligger i nivå med uppsatta mål är Intabs dataloggers vanliga hjälpmedel.
 

Krav på hygien

Höga hygieniska krav ställs inom hälsovården, sjukvården och läkemedelsindustrin. Har man övertryck i lokalerna för att hindra partiklar att ta sig in utifrån vill man vara säker på att trycket håller sig på rätt nivå. Då är det viktigt att mäta och logga.
 

Trådlös övervakning

Ibland behöver obemannade utrymmen fjärrövervakas. Det kan t.ex. vara lager, frysar, transporter, mfl. Även utsläppsnivåer kan fjärravläsas. Man kan då få larm om tillåtna värden passeras. Det är smidigt att kunna logga in på ett nätverk eller på Internet för att se att nivåerna är rätt. Här finns det möjligheter att spara både tid och pengar.

Idag finns en mängd olika sätt att funktionsövervaka processer. Trådlöst via Internet, ethernet, telefonlinjer, GSM eller direkt på mätplatsen.

 Hyr din utrustning

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV