q

Lekplats

HIC-test för säkrare lekplatser

Säkerheten är viktig när det gäller lekredskap. Olyckan är lätt framme och med ett för hårt underlag kan skadorna bli omfattande. Enligt Socialstyrelsen och DN skadas 42 barn varje dag på lekplatser i Sverige.

Hur ser det ut hos dig? Är din lekmiljö säker? Har du en fallyta som uppfyller den obligatoriska standarden EN-1177? 

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kvaliteten på den yta där en lekplats är förlagd förändras över tid. Förändringarna kan bero på sand och smuts, intensiv användning, väderförhållanden och att materialet åldras. Att regelbundet genomföra HIC-tester (Head Injury Criterion) är därför viktigt för att bibehålla kvaliteten. Med en HIC-mätare är det enkelt att utföra testerna. På bara några minuter genereras en fullständig rapport med den information som behövs för att lekplatsen ska vara säkrare för barnen.

En HIC-mätare används för att testa underlagets hårdhet vid fall. För att underlätta för användaren innehåller mjukvaran GPS-funktionalitet, vilket gör det är enkelt lokalisera var testerna utförts. Detta sparar mycket tid under inspektionerna.

En HIC-mätare är även lämplig för tester av golv i exempelvis idrottshallar.

Intab Wireless HIC-mätare består av en metallkropp som ska likna ett huvud. Denna är utrustad med accelerationsgivare. HIC-värdet kan beräknas genom att mäta accelerationen i ett fall tillsammans med effekten som uppstår då metallkroppen träffar marken. Genom att släppa HIC-mätaren från olika höjder får man ett värde för underlagets stötdämpande förmåga.

Med Intab Wireless HIC-mätare behövs ingen höjdmätare. Mätaren räknar själv ut på vilken höjd den faller.

HIC-mätaren levereras tillsammans med en smartphone. Denna används sedan för mätningar ute i fält. Mätdata skickas från HIC-mätaren till telefonen via bluetooth. Mätdata överförs sedan från smartphone till mjukvara i datorn. Där kan analyser göras och automatiska rapporter genereras.

 

Låt oss göra HIC-mätningen Vår HIC-mätare   Hyra HIC-mätare

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV
 

Här kan du se hur mjukvaran ser ut.