q
Support / Nedladdningar / Information om uppdateringar [Easyview]

Nedladdningar

Information om uppdateringar till EasyView

 

EasyView 12:

12.0.0.0 (2024-03-01)

 • Fler decimaler när man anger justeringspunkter för fieldloggers.
 • En processmonitor kan nu kopieras från en flik och klistras in på en annan.
 • Komponenter i processmonitorn kan nu kopieras från en flik till en annan.
 • Om flera komponenter flyttas samtidigt i processmonitorn så bevaras nu deras relativa position i förhållande till varandra när man drar dem till en kant.
 • Diagramnyckel finns nu i varaktighetsdiagrammet.
 • EasyView Basic heter nu EasyView Tinytag och har också tillgång till att hantera flera loggers och export av data.
 • Ny mätdata läggs nu till när en fil sparas automatiskt i stället för att spara om hela filen.
 • Ny splash bild vid start
 • Ny bild vid installation
 • Knappen för att separera axlar inaktiveras om det finns färre än 2 axlar
 • Diagramnyckeln visar nu min och max
 • Diagramnyckeln är nu lite genomskinlig
 • Formler visar inte längre NaN i diagramnyckeln
 • Förnyat utseende med nya teman och smalare ribbonmeny
 • Separat tabb för onlinemätningar
 • Medelvärdesbildning i diagrammet
 • Rita ut min/max spann över medelvärdesbildade perioder
 • Ny inställning för att alltid skala om kolumner i infotabellen
 • Det är nu möjligt att separera så att varje enhet får ett eget diagram
 • Y-axlar kan nu automatiskt skalas om när tidsaxeln förändras eller när ett nytt mätvärde kommer in
 • Det går nu att skapa en standardmall som alltid appliceras vid start av onlinemätning samt vid tömning av logger
 • Man kan nu välja vilka inställningar som ska sparas i en presentationsmall
 • En del fula linjer runt vissa kontroller är nu borta
 • Scrollbars i infotabellen visas bara om de behövs
 • Moderna utseende i infotabellen
 • Autoskala och stega fungerar nu oavsett vilken vy man är i

 

EasyView 11:

11.0.17.100 (2023-12-13)

 • Det står nu ”Loggerhistorik” i menyn till vänster i stället för ”Loggerregister”
 • En dialog dyker nu upp som bekräftar att en Tinytag startats
 • Läsintervallet för en FieldLoggers Modbus-kanaler är inte längre fel med en faktor på 100
 • Tidsspannet mellan markörer formateras nu på ett bättre sätt
 • En Tinytags titel läggs nu in i benämningen
 • Kolumnbredden i infotabellen skalas nu automatiskt på nya filer
 • Identiska benämningar hanteras nu bättre vid sammanslagning av filer
 • Åtgärdade bugg med kolumnseparator vid textimport
 • Åtgärdade bugg som uppstod när en enhet innehöll en punkt
 • Åtgärdade problem där vissa delar av diagrammet inte uppdaterades vid onlinemätning
 • Det finns nu ett tillägg som gör det möjligt att exportera filer från kommandoraden

11.0.16.89 (2022-09-09)

 • Linjära transformationer fungerar nu som de ska vid OPC mätning.
 • Stöd för boolean tillagd i OPC.
 • Åtgärdade krash som uppstod vid ändring av formler under vissa förutsättningar.
 • Åtgärdade text i aktiveringsdialogen som blev klippt för vissa skärmupplösningar.

 

11.0.15.85 (2022-07-04)

 • Det går nu att manuellt lägga till OPC-noder.
 • Åtgärdat fel som uppkom i senaste releasen vid inläsning av Tiny.dll efter nyinstallation samt uppgradering från EasyView 10.

 

11.0.14.83 (2022-06-21)

 • Det går nu att kopiera kanalordning från infotabellen in i datatabellen.
 • Det finns nu en enklare version av EasyView för de som enbart importerar mätdata.
 • Bildkvaliteten i processmonitorn är förbättrad.
 • Hjälplänken går nu till korrekt sida.
 • Det går nu att redigera flera celler i OPC-konfigurationen.

 

11.0.13.78 (2022-04-27)

 • Bugg som kan göra filer korrupta när man startar från dem åtgärdat.
 • Det går nu att trycka Enter i en cell vid Modbus-konfiguration för att gå till nästa rad.
 • Formler fungerar nu när man klistrar in data i ett tomt dokument.

 

11.0.12.75 (2022-04-07)

 • Stöd för att läsa data från OPC UA-server.
 • Det går nu att automatiskt få en spara-dialog när onlinemätning startas.
 • Det är nu möjligt att spara en del av pågående onlinemätning periodvis.
 • Man kan nu ange e-post, namn och företag när licens aktiveras via kommandorad.
 • Förvald sidfot och sidhuvud läses nu in när ny mätning startas.
 • Favoriter i öppna-dialogen fungerar bättre nu.
 • Infotabellen blinkar mindre.
 • Licensnyckeln kan nu döljas för alla användare.
 • Reklam borttagen från startsidan.

 

11.0.11.66 (2022-02-16)

 • Vid import av flera filer så kan nu samma importmall nu användas på samtliga filer.
 • Flikarna i ribbonmenyn fungerar nu korrekt även när ribbonmenyn minimeras.
 • Andra filformat än PNG kan nu väljas som bakgrundsbild i processmonitorn.
 • Problem med att kanaldubletter skapades vid ATAL-import fixat.
 • Quick Start heter nu Projekthanteraren.
 • Det går nu att ändra flera kolumner i textimportdialogen.

 

11.0.10.60 (2021-11-04)

 • Det finns nu en knapp för att starta mätning från befintlig mätning i ribbon-menyn.
 • Temporära filer görs nu om till riktiga filer på rätt sätt på nätverksdiskar.
 • Det är nu möjligt att inaktivera framhävning av grafer.
 • Det går nu att ändra språk genom att köra programmet med parametern /swedish eller /english.
 • Datumväljaren där man väljer en kurvas förskjutning syns nu.
 • Dialog vid ändring av ankare placeras nu mitt på skärmen i stället för vid muspekaren.
 • Ikon ändrad i rutan som dyker upp efter start av PC-logger.
 • Diverse mindre ändringar i FieldLogger-konfigurationen.
 • Håller man nere Ctrl vid autoskalning så autoskalas diagrammet utifrån synliga samplingar.
 • Nu används .NET v4 istället för .NET v2.

 

11.0.9.50 (2021-09-09)

 • Filer sparade till nätverksdisk borde nu alltid bli EZVX-filer.
 • Makron för titel tillagda i "Hantera flera loggers".
 • Höjd och bredd under egenskaper för processmonitor är inte omvända längre.
 • Bilder utan genomskinlighet ritas nu ut korrekt i processmonitorn.

 

11.0.8.46 (2021-08-20)

 • Man kan nu växla rader/kolumner i infotabellen.
 • Kolumner/rader i infotabellen kan nu döljas genom att markera och trycka på delete.
 • Skrollhjulet kan nu användas för att skrolla i infotabellen.
 • En Quick Start kan nu startas genom att dubbelklicka på den i utforskaren.
 • Det är nu möjligt att flytta kolumner i datatabellen.
 • Valfri bildstorlek som används vid kopiering/sparning av diagrammet kan nu anges.
 • När man tar bort enheten på en befintlig formel så döljs kurvan.
 • Variabler uppdateras nu i formeleditorn när benämningen på en formel ändras.
 • Fel som uppstod vid ATAL-import innehållande en datapunkt åtgärdat.

 

11.0.7.37 (2021-07-08)

 • Typ och datakälla i infotabellen är nu mer konsekvent.
 • Kurvor för gamla mätfiler med OPC-data ritas nu ut korrekt.
 • Transformation vid konfiguration av FieldLogger sparas nu korrekt när man markerar en annan kanal.

 

11.0.6.34 (2021-06-23)

 • Dialog dyker nu upp vid licensaktivering om proxyserver är aktiverad.
 • Fel där både RTU och TCP blev ibockade när man kör Modbus i QuickStart åtgärdat.
 • Fel som uppstod i FieldLogger-konfigurationen när kanaler hade långa benämningar åtgärdat.
 • Felaktig tidsförskjutning för sommar/vintertid vid konfiguration av FieldLogger åtgärdat.
 • Sporadisk nedkoppling av Modbus-mätning åtgärdat.
 • Det går nu att inaktivera licens som blivit aktiverad för alla användare på datorn.
 • Nytt filformat för ATAL-import implementerat.

 

11.0.5.27 (2021-03-30)

 • Typsnitt på tidsaxel förblir nu samma vid onlinemätning.
 • Kanalernas ordning i infotabellen bevaras. Detsamma gäller vid användning av mallar.
 • Diagramnyckeln visar nu lika många decimaler som datatabellen.
 • Krasch som uppstod vid dubbelklick utanför en kanal i visa/dölj-fönstret åtgärdat.
 • Varningen "Namnet används redan" dyker inte längre upp om fliknamnet förblir oförändrat.
 • Nya formler och dataimport dyker nu enbart upp i den aktuella fliken.
 • Åtgärdade diverse fel som uppstod för kanalnamn med punkt.
 • Modbus-register läses nu in från aktuell fil när Modbus-inställningar öppnas.
 • Åtgärdade fel som uppstod när man hade flera slavar och funktionskoder vid Modbus-mätning.

 

11.0.4.18 (2021-02-25)

 • Stöd för FieldLogger implementerat.
 • Ctrl + C och Ctrl + V fungerar igen.
 • Dialogen för hantering av flera Tinytagar förtydligad.
 • Infotabell uppdateras när man öppnar vy i nytt dokument.
 • Knapp för att skicka feedback finns nu i menyn.

 

11.0.3.13 (2021-01-18)

 • Missad sampling under Modbusmätning ignoreras nu i stället för att lägga in ett nollvärde.
 • Fler valmöjligheter finns nu i Processmonitorn och animering är enklare.
 • Det går nu att kopiera komponenter i Processmonitorn.
 • Tinytag online fungerar nu.
 • Flera dialoger översatta till engelska.
 • Ctrl + vänster och Ctrl + höger kan nu användas för att hoppa mellan flikar.
 • Det går nu att skrolla ner till licensknapparna om de inte får plats på skärmen.
 • Kommentarer ritas nu ovanpå kurvorna.

 

11.0.2.5 (2020-11-23)

 • Det går nu att dubbelklicka på FL-filer för att öppna dem
 • Nya ikoner för GPRS- och FL-filer
 • Man kan nu se svarstid i Modbus-konfigurationen
 • Processmonitorn kan nu styra om komponenter ska visa online, markör 1 eller markör 2
 • Offlineaktivering fungerar nu

 

11.0.1.0 (2020-11-13)

 • Nytt rapportläge
 • Realtidsexport
 • Kors och diagramnyckel i diagramfönstret
 • Omgjord design på startsidan
 • Stoppa/Starta/Tömma flera Tinytags samtidigt
 • Omgjord layout på Tinytag-sidan
 • Snabbknappar ovanför diagramfönstret
 • Zooma mad scrollhjulet
 • Stega genom diagrammet med piltangenterna
 • Kurvor framhävs när muspekaren hålls över dem i infotabellen eller dess Y-axel
 • Fler exportalternativ
 • Skapa flikar för respektive enhet
 • Sortera infotabellen baserat på värdet i en specifik kolumn
 • Val av streckat raster eller fyllda linjer
 • Visa enhet efter värden i infotabellen
 • Val för att visa förkortade rubriker i infotabellen
 • Omgjord processmonitor
 • Möjlighet att öppna FL-filer
 • Nya formelfunktioner: VYEAR, VMONTH, VDAY, VWEEKDAY, VHOUR, VMINUTE, VSECOND
 • Loggerhistorik visar nu all historik

 

EasyView 10

 

Information om uppdateringar:

10.1.21.148 (2021-10-05) Ladda ner

 • Filer sparade till nätverksdisk borde nu alltid bli EZVX-filer.
 • Nytt filformat för ATAL-import implementerat.
 • Fel där både RTU och TCP blev ibockade när man kör Modbus i QuickStart åtgärdat.
 • Det går nu att inaktivera licens som blivit aktiverad för alla användare på datorn.

 

10.1.20.144 (2020-11-09)

 • Problem som uppstod när PC-loggerkanaler hade specella tecken åtgärdat.
 • Antal decimaler i PC-logger multimeter blir nu rimligt även vid omvänd transformation.
 • Mätningar blir nu alltid tidsstämplade vid textimport.
 • Varning dyker upp före licensaktivering om en proxyserver är konfigurerad på datorn.
 • Möjlighet att sända data till Cognite implementerat. (Specialanpassning)

 

10.1.19.139 (2020-05-20)

 • Fler decimaler i multimetern för PC-logger.
 • Daggpunktsberäkning vid tömning av Tinytag fungerar bättre nu.
 • EasyView kommunicerar nu direkt med den nya licensservern.
 • Import av fil med millisekunder fungerar som det ska nu.
 • Krash som kunde uppstå vid inläsning av förändrad fil vid import fixad.
 • Det är nu möjligt att markera och kopiera sin licensnyckel.
 • Konfiguration av reläer vid start av PC-logger fixad.
 • Krash som uppstod i infotabellen under särskilda omständigheter fixad.

 

10.1.18.131 (2020-02-03)

 • Färgsekvens börjar nu om när nästa dokument skapas.
 • Import av ATAL-loggers implementerat.
 • Angivet intervall sparas nu i textimport-mallar.
 • Fixade bugg som uppstod när antalet kanaler inte matchade vid start av PC-logger från befintlig fil.
 • Enhet hämtas nu mellan sista [ och ] vid GPRS-import.
 • Har man en 5.7 licens aktiverad så skrivs den med vid offertförfrågning inifrån programmet.
 • Stöd för omvänd WORD ordning tillagt i Modbus.

 

10.1.17.123 (2019-11-21)

 • Det går nu att fritt välja bakgrundsfärg, rasterfärg och färg på flaggor i tidsdiagrammet.
 • Alarmplugin implementerad.
 • Processmonitorn uppdateras nu när man zoomar.
 • Fixad bugg som gjorde så att två onlinekolumner visades i infotabellen.
 • Generella förbättringar gjorda i textimporten.

 

10.1.16.118 (2019-09-30)

 • Krasch uppstår inte längre när sökvägen ej finns vid autosparning.
 • Installationsfiler laddas nu ner ifrån IntabCloud.
 • Fixade en bugg som gjorde att programmet inte fungerade i Windows XP.
 • Programmet kraschar inte längre när man försöker klistra in mätdata med en Light-version.
 • Offertförfrågan på uppgradering går nu att göra inifrån programmet.

 

10.1.15.113 (2019-08-28)

 • Det går nu att välja att regelbundet spara under onlinemätning.
 • Filassociationen för GPRS-filer är nu fixad.
 • Modbus.dll uppdateras nu automatiskt.

 

10.1.14.110 (2019-05-17)

 • Fixade en bugg som uppstod vid import av tidsstämplad data.

 

10.1.14.109 (2019-05-17)

 • Det är nu möjligt att importera textfiler med millisekundintervall.
 • Datum och tid anges nu i ankare om man anger <date> och/eller <time>.
 • Det är nu möjligt att applicera en transformation på flera kanaler samtidigt.
 • Inga EZVB-filer skapas längre.
 • Det är nu möjligt att välja en cell innehållande starttid vid import.
 • Text på tidsaxeln blir nu större vid utskrift.
 • Transformation vid onlinemätning med Tinytag fungerar bättre nu.
 • Det är nu möjligt att ange sista datarad att importera vid import.
 • Optimisering av textimport.
 • Det är nu möjligt att aktivera licens med parametern PIDKEY i samband med installation.


10.1.13.99 (2019-03-28)

 • Omarbetad textimport.
 • Knappen ”Aktivera” är nu förvald i aktiveringsdialogen.
 • Man blir nu informerad om att både datornyckel och aktiveringsnyckel krävs vid offlineaktivering.
 • Vid problem med licensservern inaktiveras inte längre licensen.
 • Modbus TCP är nu mer stabilt.
 • Uppdatera-knappen kan nu inaktiveras genom att lägga in en registernyckel.
 • Det går nu att välja om tidsaxeln ska rulla, skala eller stega vid onlinemätning.
 • Om PC-loggern mäter offline och multimeter startas får man inte längre frågan om offlinemätningen ska avslutas.
 • Transformation aktiveras nu automatiskt om man klickar på någon av textrutorna där önskad transformation anges. 
 • Engelsk översättning av Modbus-plugin inlagd.
 • Det går nu att ändra textstorlek.
 • Olika teckenkodningar har nu mindre betydelse vid import.


10.1.12.87 (2018-12-11)

 • Mätningen hänger sig inte längre vid mätning via Modbus TCP
 • En varningsruta som talar om att mätdata skrivs över dyker nu upp innan en Tinytag startas.

 

10.1.12.86 (2018-10-17)

 • Modbus TCP och RTU implementerat
 • Borttagning av ankare krashar inte längre programmet
 • En transformation kan nu appliceras genom att ändra ett värde i infotabellen
 • Värden i infotabellen uppdateras nu alltid när en kanal först är dold och sedan väljer att visas
 • Programmet krashar inte längre när man väljer att dölja flera kanaler från infotabellen
 • Auto-knapparna vid start av PC-logger fungerar nu
 • Radbrytningar tolkas nu korrekt vid textimport oavsett om de är CR, LF eller CRLF
 • Titeln vid utskrift kan nu vara längre än 31 tecken
 • Vid start av PC-logger från befintlig mätning så används nu aktivt dokument som standard
 • Det går nu att sammanfoga mätningar till starttid

 

10.0.11.85 (2018-06-10)

 • Några buggar fixade:
 • Det gick inte att öppna gamla filer med punkt i kanalnamn
 • Krashade när PC-Loggers multimeter stängdes
 • Krashade när man tryckte på escape i Formeleditor eller Anteckningar
 • Det gick inte att importera csv-filer med citationstecken runt cellerna

 

10.0.11.84 (2018-05-17)

 • Importmallar
 • Öppna vy i nytt dokument

 

10.0.10.76 (2017-12-21)

 • Processmonitor redigering och zoom mm

 

10.0.9.71 (2017-09-12)

 • Spara fungerade inte på första försök
 • Visade inte hur länge loggern kan logga med aktuellt samplingsintervall

 

10.0.9.69 (2017-07-13)

 • PC-Logger med pulsräknare "identifiering misslyckades"
 • Onlinemätning med gamla Tinytag
 • Signerad med certifikat från Symantec

 

10.0.8.64 (2017-06-01)

 • Ny Tinytag konfiguration alla inställningar på en sida

 

10.0.7.61 (2017-05-05)

 • Tinytag drivrutin omarbetad

 

10.0.6.56 (2017-02-24)

 • Startsidan tillbakapilen och scalning av ikoner i WinXP

 

10.0.5.55 (2017-02-13)

 • PC-Logger 3150 startar inte om efter trigg
 • Quick Start filer syns inte
 • Utskrifter – typsnitt i flaggor och kommentar

 

10.0.4.53 (2017-01-13)

 • PC-Logger start misslyckades
 • api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll saknades

 

10.0.3.51 (2016-12-09)

 • Loggerhistorik Loggerregister fungerar dåligt för Tiny
 • Infotabellen Kolumnbredd
 • Import Klistra in
 • Import Sista kolumnen tas inte med
 • Mallar

 

10.0.2.47 (2016-11-11)

 • Plugin: Formel Rita om automatiskt
 • PC-Logger Boot misslyckas via Bluetooth
 • Plugin: Formel Ny kanal läggs till när man byter benämning
 • Plugin: Formel Formeleditorn markerar fel
 • Tiny Fördröjd start funkar 5 min in i framtiden
 • Mätfiler Kommentarer konstigt formaterade
 • Tiny Serienummer uppdateras inte
 • Tidsdiagrammet Flaggor beter sig konstigt
 • Autoskalning -Båda funkar inte
 • Tiny Vet ej om Tinytag är startad
 • PC-Logger EV kraschar
 • P-CLogger Överföring misslyckades

 

10.0.1.41 (2016-09-05)

 • Ny installation
 • Offline aktivering möjligt

 

10.0.0.32 (2016-07-07)

 • Kraschade när man drog ur USB-kabeln från en PC-Logger
 • EasyViewer och EV Light kunde inte öppna filer
 • Onödiga omritningar av skärmbilden togs bort

 

10.0.0.29 (2016-06-03)

 • Startsidan försvinner när man öppnar ett dokument
 • Flera nya kommandon på Arkivmenyn

 

10.0.0.28 (2016-05-19)

 • Buggar i tidsdiagram, varaktighetsdiagram, histogram och xy-diagram fixade
 • Enheten saknades vid ttd-import
 • Det gick inte att stoppa en Tiny som väntar på fördröjd start

 

10.0.0.27 (2016-05-09)

 • Buggar i PC-Logger driver fixade
 • Dubbelklick i tidsdiagram och infotabell
 • Join identical channels

 

10.0.0.25 (2016-04-12)

 • Uppdatering möjligt utan manuell avinstallering. Gäller kommande versioner.
 • Svensk översättning klar
 • Tinytag Explorer import fungerar
 • GPRS import på dubbelklick, alla importerbara filer går att dra och släppa på startfönstret
 • Serieport hantering förbättrad, Bluetooth skall inte längre sega ner
 • Licens kan registreras för alla användare

 

Vad är skillnaden mellan de olika uppdateringarna av äldre EasyView?

 

Uppdatering av äldre EasyView versioner:

Hur gör jag?


 1. Avsluta EasyView (Har du 5.7 ska du avinstallera den versionen du har)
 2. Välj rätt huvudversion (har du 5.6 kan du bara ladda ner uppdateringar som gäller för 5.6)
 3. Kör ServiceXX.exe
 4. Klart!

 

Förutsättningar


Det måste finnas en registrerad version av EasyView på er dator.

Uppdateringarnas två första versionssiffror måste vara samma som era två första versionssiffror (5.1, 5.5, 5.6, 5.7 osv.)

Har du en äldre version av programmet eller vill göra en komplett uppgradering till senaste versionen? Det finns många fördelar med senaste versionen av programmet. Kontakta oss för prisuppgift.

 

 

Version 5.7


EasyView 5.7.5.3 Ladda ner

OBS! Avinstallera ditt EasyView innan du laddar ner den nya versionen. Du måste ha ditt serienummer tillhands. Detta gäller enbart om du har 5.7.

nvänder du EasyView 5.7 och Windows 10, men är inte administratör?

Ladda ner denna fil. (5.7.3.3)