q

Kyrkor

Dataloggning och mätning i kyrkor

För låg eller hög relativ luftfuktighet kan vara förödande för inventarier i våra kyrkor. Eftersom luftfuktigheten är direkt sammankopplad med temperaturen kan stora energibesparingar i uppvärmningen göras. 

Flera stift har använt Intabs loggers för optimering av klimatet i kyrkor. Genom att mäta temperatur och luftfuktighet kan miljön förbättras samtidigt som stora pengar sparas genom energieffektivisering.

 

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV


Energibesparing i kyrkan

Borgsjö kyrka i Mellansverige gjorde av med 88 000kWh per år. Genom att mäta temperatur och luftfuktighet med en datalogger fick de veta hur klimatet verkligen var i kyrkan. Med hjälp av mätningen kunde åtgärder vidtas. Temperaturen sänktes och en mer stabil luftfuktighet erhölls. Detta gjorde att inventarierna bevarades bättre. Samtidigt kunde kyrkan halvera sin energianvändning. Besparingen varje år bara i denna kyrka blev alltså mer än en årsförbrukning för två enfamiljsvillor.
 

"Att mäta är att veta"

Ett vanligt misstag är att införskaffa nya värmesystem innan man tagit reda på hur miljön i lokalerna är. Rekommendationerna från Tor Broström, professor på Institutionen för kultur, energi och miljö, är att ”under en längre tid (1 år) mäta temperatur och relativ luftfuktighet och dra lärdom av resultatet. Sedan är det enkelt att utifrån mätresultatet vidta rätt åtgärder”. Ofta kan man då också komma undan med mindre eller smartare investeringar och på så sätt också göra kostnadsbesparingar.

Antikvarier på stiften rekommenderar även mätningar under ett år efter byte av värmesystem för att säkra hur luftfuktighet och temperatur varierar med årstiderna.
 

 Vår populära Tinytag temp/RH    Storsäljare trådlöst

Missa inte vår smidiga GSM-logger för batteridriven fjärrmätning

 

Klimatet i kyrkor

Ur bevarandesynpunkt bör luftfuktigheten i kyrkor ligga runt 50%. Under kortare tid (6-12 timmar) kan värden under 50% accepteras. Risken för skador och biologisk nedbrytning är stor om luftfuktigheten långvarigt ligger över 80%. En god metod för att åstadkomma optimal luftfuktighet är reglera den med hjälp av temperaturen.

I kyrkor är det vanligt med snabba svängningar i både temperatur och luftfuktighet eftersom temperaturen i allmänhet höjs inför gudstjänst.

En viktig regel är att om temperaturen hålls lägre kan man under kortare perioder vara lite mer tolerant med den relativa luftfuktigheten.

En generell rekommendation är att alltid hålla temperaturen över 0°C.

 

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV