q

HIC-mätning

Vad är en HIC-mätning och varför görs den?

HIC står för "Head Injury Criterion" och har varit viktigt i utvecklandet av skyddsutrustning för bilar och hjälmar. Målet med mätningen är att förhindra allvarliga skador på huvudet genom att mäta decelerationen vid ett fall. De vanligaste underlag som mäts är nivåstabila fallskyddsmaterial som plattor, platsgjuten gummimatta och konstgräs på lekplatser. Även underlag på utegym kan mätas enligt metoden. Speciellt om redskapen är placerade så att de kan misstas för lekutrustning. 

SS-EN 1176 och SS-EN 1177

Vid HIC-prövning av det stötdämpande underlaget räknas en kritisk fallhöjd fram, över vilken risken för allvarliga skallskador ökar markant. Rätt underlag och korrekt installation krävs för att underlaget skall vara godkänt för ett specifikt lekredskap. Vid HIC-mätning så tas en rapport fram som visar att anläggningen av underlaget är säker och därmed uppfyller kraven i SS-EN 1176 och SS-EN 1177. 

Reglerna i SS-EN 1176 gäller för alla offentligt tillgängliga lekplatser men också för förskolor, skolor, bostadsrättsföreningar och parker med mera. Även om lekplatsen från
början inte konstruerades efter standarden bör den testas för att utreda om underlaget
uppfylla kraven i SS-En 1176. Det är fastighetsägaren som i slutändan är ansvarig enligt
Plan och bygglagen. 

Regler för lekplatser och lekredskap 

Vi gör mätningen

Funktionen av underlaget förändras över tid. Förändringarna kan bero på sand och smuts, slitage, väderförhållanden och att materialet åldras. Att regelbundet genomföra HIC-tester är därför viktigt för att kontrollera att materialet inte tappat för mycket av sin stötdämpande förmåga. En HIC-prövning kan därför ge vägledning om det går att behålla underlaget eller om det är dags att byta. 

Vi gör en HIC-mätning på plats hos kund  och du får en färdig rapport som kan användas för att verifiera säkerheten. 

Du kan även hyra HIC-mätare dygnsvis eller köpa en Wireless HIC-mätare 

Läs gärna vad våra kunder säger om HIC-mätning 

Offertförfrågan 

Källa:
Standard - Permanent installerad fitnessutrustning för utomhusbruk - Säkerhetskrav och provningsmetoder SS-EN 16630:2015 - Svenska institutet för standarder, SIS Standard - Lekredskap och ytbeläggning - Del 1: Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder SS-EN 1176-1:2017 - Svenska institutet för standarder, SIS Standard - Stötdämpande ytbeläggning för lekplatsen - Bestämning av kritisk fallhöjd SS-EN 1177:2018+AC:2019 - Svenska institutet för standarder, SIS