q

Köpinformation

                                                                                                                                                                                                                                                                             rev.3 20230214

All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principer som anges i dataskyddsförordningen. Principerna innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål som inte är alltför allmänt hållna och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Uppgifterna får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål och inte heller sparas längre än nödvändigt. Den som behandlar personuppgifter ska kunna visa att principerna följs. (Källa)

Intab Interface Teknik AB kommer inte dela någon information vidare till andra företag eller tredje part utan ditt godkännande, annat än om lagen kräver detta. Ett annat undantag är när det är nödvändigt för att kunna leverera en produkt eller utföra en tjänst från oss.

Genom att godkänna villkoren tillåter du att Intab Interface Teknik AB skickar marknadsföring via epost. Exempel på detta är: nyhetsbrev, information, produktkampanjer och inbjudan till evenemang så som seminarier och mässor relaterat till Intab Interface Teknik AB.

Genom att godkänna villkoren tillåter du att Intab Interface Teknik AB samlar in, registerar och lagrar personuppgifter som du lämnat för att skicka ovanstående. Uppgifterna kommer att användas för statistik och marknadsföring.

Om du vill återkalla ditt medgivande kan du göra detta genom att kontakta info@intab.se, ringa oss på 0302 246 00. Om du vill sluta prenumerera på nyhetsbrev och andra utskick kan du enkelt avregistrera dig via länken längst ner i varje utskick.
 

Intabs behandling av personuppgifter på webbplats

Intab Interface Teknik AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på intab.se och dess underdomäner. Vi tar hänsyn till den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Informationen används för statistik över besökare på hemsidan, samt för att anpassa vår kommunikation med befintliga och framtida kunder.
  • Informationen skyddas av oss enligt säkerhetsregler.
  • Intab Interface Teknik AB lämnar eller säljer inte vidare informationen till tredje part.
  • Observera att den information du själv lägger in i någon av våra webbtjänster är du själv ansvarig för. I detta fall agerar Intab som personuppgiftsbiträde. Detta gäller särskilt på produkter med positionering där positionen ej får kopplas samman med fysik person. Position i sig är ingen personuppgift.


Rätt till information

Vill du veta hur vi på Intab Interface Teknik AB behandlar personuppgifter om dig, skicka en begäran till oss på info@intab.se

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av inkorrekta personuppgifter och även att återkalla ett samtycke för behandling av personuppgifter. Du har också rätt att begära att personuppgifter om dig raderas eller begränsas.

Vid frågor

Om du har några frågor om hur vi hanterar personuppgifter kan du kontakta oss på info@intab.se.

Personuppgiftslagstiftning

Integritetsskyddsmyndigheten har tillsyn över personuppgiftslagstiftningen i Sverige. Besök deras hemsida för mer utförlig information kring lagstiftningen.