q

Energi

Energi och elförbrukning 

Mäta och logga elförbrukning

Med dagens elpriser är energi en stor utgiftspost för företag såväl för som privatpersoner. Därför är det värdefullt att kunna minska sin elförbrukning till ett absolut minimum. Steg ett för att göra detta är att ta reda på var och när förbrukningen är som störst.

Genom att mäta med strömtänger och logga (registrera) mätvärdena, kan man följa elförbrukningen över tid. När man sedan analyserar resultatet är det lätt att hitta tidpunkter för förbrukningstoppar, eltjuvar och eventuellt energiläckage. Med den nya kunskapen är det lättare att energioptimera – att vidta åtgärder för att sänka elkonsumtionen.

Vad är normal elförbrukning? 

Enligt elbolag som Eon och Vattenfall har en villa eller radhus en normalförbrukning på ca 20 000–25 000 kWh per år, och en lägenhet ca 1 200–2 500 kWh (exklusive värme). 

Varför logga elförbrukning? 

 • Effektivisera utnyttjandet av maskiner.
 • Mät och optimera strömförbrukning på maskiner, kylar och frysar.
 • Felsök automatiksystem.
 • Optimera energiåtgången med nattsänkning. 
 • Ta tillvara spillvärme med värmeåtervinning 
 • Logga elmätarens pulser och elförbrukningens fluktuationer. 
 • Mät temperatur och flöde i fjärrvärme- och fjärrkylanläggningar. 
 • Undvika extrema förbrukningstoppar/effekttoppar. 
 • Fördela laster i elnätet. 
 • Ta reda på vad en luftvärmepump drar och ger.
 • Ta reda på gångtider vid effektmätning.
 • Kontrollera belastningen på huvudsäkringen och sänk vid behov för att få en lägre fast avgift.
 • Kontrollera belastningen på gruppledningar för att inte koppla på för stort effektuttag.
 • Minska total elförbrukning.

 

Våra energimätare och -loggers   Tinytag Energilogger

Driftstopp

Driftstopp i produktion, värme-, ventilations- och styrsystem kan vara mycket kostsamt. Därför är det viktigt att snabbt hitta och åtgärda felen. För att övervaka och felsöka på maskiner i produktion, kyl- och värmesystem behöver man ofta mäta mycket snabbt. FieldLogger och MSR är framtagna för att registrera snabba förlopp och är vanliga hjälpmedel vid felsökning. Triggerfunktioner gör det enkelt att finna plötsliga förändringar i signalerna. På så sätt finner man felkällorna och kan åtgärda direkt.


Inomhusklimat

Genom mätningar av inomhusklimat kan man justera in driftsystemet så att temperaturerna blir ideala. Kan man sänka temperaturen någon grad kan man snabbt tjäna stora summor på uppvärmningen. Är nattsänkningen utnyttjad till fullo? Kanske kan man förlänga den något, sänka eller omfördela värmen. Med några dygns energimätning får man snart besked.


Eltjuvar

Idag har det blivit vanligt att mäta strömförbrukningen på faserna för att optimera elförbrukningen. Ofta finns energitjuvar som man bara kan upptäcka genom att logga strömförbrukningen över några dygn.


Miljön

Att elenergin utnyttjas effektivt har blivit allt viktigare. Vi har ju ett samhällsansvar för miljön. Mät din energiförbrukning för att se vilka möjligheter det finns att bidra till mindre miljöpåverkan.


Energideklaration

Att energideklarera byggnader är ett EU-direktiv som vi i Sverige tillämpar. Det innebär att vi ska arbeta för att få byggnader mer energieffektiva och komma med förslag på hur detta kan utföras. För att optimera och lära känna förutsättningarna i fastigheterna bör man mäta och registrera energitillförseln över tid. 

 

Industrier

I våra energitunga industrier är det viktigt att energioptimera. Ofta mäter man elförbrukningen på maskiner för att hitta elslukare. Med strömtångsloggers kan man följa elförbrukningen över tid och hitta energiläckage för att kunna vidta åtgärder och energioptimera.

 

Våra produkter för elmätning

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV