q

Utomhusklimat

Att mäta utomhus kräver mätinstrument som tål väder och vind. Det krävs att instrumenten har en tillförlitlighet och står emot 
påfrestningar i form av temperaturväxlingar, fukt och ofta även stötar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Mäta temperatur utomhus

Utomhustemperatur bör mätas 1,5 till 2 meter över marken. Mäter man temperatur utomhus är det viktigt att placera loggern så att den inte påverkas av solens strålning så detta ger missvisande resultat. Loggern bör dock inte vara placerad i skuggan. Då kan det vara lämpligt att använda ett väderskydd.

Kom ihåg:

- Mät på en så öppen plats som möjligt.

- Temperaturen beror på markytans egenskaper. Solen värmer exempelvis mer på en torr sandmark än en fuktig gräsmark.  

- Lutning eller om det är hus eller träd i närheten påverkar temperaturen.

- Marken får gärna vara täckt med kort gräs.

- Mätinstrumentet bör placeras på 1,5 till 2 meters höjd.

Produkter för mätning av temperatur

Mäta luftfuktighet utomhus

En anledning till att mäta relativ luftfuktighet utomhus är vid målning av exempelvis fasader. Då är det viktigt att se till att luftfuktigheten inte når över 85%, då kommer färgen torka för långsamt. Den bästa temperaturen för att måla är i regel 6° över daggpunkten. Man räknar ut daggpunkten med hjälp av den relativa luftfuktigheten och lufttemperaturen.
Läs mer om daggpunkten här.
 

Mäta fukten i krypgrunden

Hus med krypgrund som saknar  fuktskydd kan råka ut för omfattande fuktskador. Därför är det en bra idé att mäta fukten för att se hur situationen ser ut, och då kunna vidta åtgärder innan det är för sent. 

Läs mer om krypgrund från Vi i Villa.

Produkter för mätning av RH/RF

Källa: SMHI

Mäta i odlingar

Att mäta i odlingar är ett smidigt sätt att effektivisera sin odling. Ett exempel är detta,  Temperaturmätning i betstukor.

När man mäter i odlingar utomhus är det bra att hålla koll på grotemperaturer. Detta görs lämpligast med en Tinytag Plus 2 med två externa givare.
Denna logger är robust och tål näst intill extrema förhållanden.

Läs mer om lantbruk

Kompost
 

Viktigt att mäta både temperatur och koldioxidnivå

För att kunna effektivisera kompostprocessen är det viktigt att temperaturerna är på en bra nivå. I en kompost behövs mikrober, deras aktivitet påverkar temperaturen i komposten.
Om luftningen inte görs kan temperaturen gå upp till 70°C. En kompost behöver luftas för att inte temperaturen ska stiga för mycket och då slå ut mikroberna och kompostprocessen.

Ett bra sätt att veta hur bra komposten mår är att mäta koldioxid. Hög koldioxidhalt innebär att mikroverna har en hög aktivitet.
Men om komposten helt saknar syre utvecklas metangas som är negativt inte bara för komposteringsprocessen, utan den bidrar till växthuseffekten. 

Matnyttig studie i att effektivisera kompostprocessen av Martin Lindström, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Kontrollerar processen med temperaturloggers

Produkter för mätning i kompost  

Djurhållning

Hur man kan mäta för att förbättra mijön för djuren? 
Här är ett exempel på hur Djurens hälsa kontrolleras med MSR-loggers.

 

Mäta i vatten

Mätningarna kan genomföras i alla typer av vatten: åar, älvar, sjöar och ute till havs. Läs mer på vår rådgivningssida om vatten.

Livet i vattnet

För att övervaka förutsättningarna för te.x fiskar fjärrmäter man ofta med Intab Wireless System eller gsm loggers. Loggers används för mätningar av syrehalt, salthalt, strömmar, vindhastighet, pH och temperatur i fiskodlingar. 

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV