q
Support / FAQ / Tinytag / Funktioner Tinytag / Export från Explorer - Hur gör jag för att exportera från Explorer till EasyView?

Export från Explorer - Hur gör jag för att exportera från Explorer till EasyView?

Har du EasyView Pro kan du exportera din mätdata från Tinytag Explorer till EasyView. Detta gör du genom att markera den data du vill ta med dig. 

Börja med att öppna databellen i Tinytag Explorer och kopiera tidskolumnen samt de kolumner som du vill exportera enligt bilden: 


I Tinytag Explorer visas enheterna efter varje sampling, exempelvis %RH. Detta kan inte EasyView läsa. Innan du importerar till EasyView behöver du ta bort enheterna. Det gör du enkelt i exempelvis Excel.
 

Markera den eller de kolumner som du vill ta borta enheterna ifrån.


Höger klicka och välj formatera celler.


Välj att formatera till tal.


Ta bort texten i de kolumner ovanför din mätdata.


I raden över mätdatan skriver du enheterna, i detta fall °C och %RH. Därefter markerar du det som du vill ha med i exporten. Du måste ha med datum och mätdata.


Öppna EasyView och klistra in. Du kommer nu få upp en ruta där du kan namnge din mätning. Här syns även startdatum, starttid och samplingsintervall. Kontrollera att samtliga uppgifter stämmer och tryck på "konvertera".

Nu är din export klar och det är bara att börja analysera din mätning.