q

Datatabellen

DatatabellBredvid diagramfönstret hittar du datatabellen och eventuellt övriga plug-in. I datatabellen visas dina samplingar med tidsstämpel.

Genom att högerklicka och välja "Spara som" kan du spara datatabellen som en .txt-fil.

Under "Egenskaper" kan du välja titel på dina kanaler (exempelvis temperatur osv.) och även kolumnbredd och antal decimaler.

Du kan också välja hur du vill att tiden ska visas.

Genom att dra i kolumnerna kan du justera dess bredd.

 

 

 

 

Version 10:

Datatabell

Värden i textform
Datatabellen presenterar data i textformat (ASCII). Bara den del av mätningen som är inskalad i tidsdiagrammet visas i datatabellen.


Tidsformat
Längst till vänster i datatabellen finner du tidsinformation. Denna antar samma format som din tidsaxel i diagrammet är inställd på.

Datareduktion och Export
Datamängden kan exporteras genom att kopiera datatabellen och klistra in den i valfritt annat program. Funktionen utför en ren textkopiering vilket innebär att du får den upplösning som dina decimaler tillåter.

Ibland kan mängden data vara för omfattande och behöva reduceras i antal värden innan den exporteras. I exemplet till vänster visar tabellen ett medelvärde för var femte riktigt värde.

Läs mer om Easyview här

Uppgradera

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV