q

Histogram

När du vill se hur många procent av mätvärdena som legat inom specifika nivåer. Fliken "histogram" i EasyView Pro visar överskådligt och snabbt precis detta. Histogrammet visar hur ofta (i % av alla värden) en viss grupp värden förekommer i förhållande till de övriga värden.

Med histogrammet kan man se den relativa frekvensen av mätvärden. Man får då en bild av hur fördelningen varit inom specifika nivåer. Exempelvis kan detta vara intressant om man vill se hur många procent av mätningen som varit över eller under en viss nivå.

Histogrammet kan vara bra att använda om man vill se hur många procent av värdena som varit över eller under tillåtna temperaturer i en frys. Det är även användbat vid koldioxidmätning för att se hur många procent av mätvärdena som ligger över 1000 ppm som många använder som gränsvärden.

Histogram

Exempel på användningsområden för histogrammen i EasyView:

• Hur mycket har den relativa luftfuktigheten i kyrkan har legat utanför gränsvärdena på 50% RF och 70% RF?

• Hur fördelningen av olika effektnivåer är.

• Hur många procent av värdena som ligger över 1000 ppm i samlingslokaler.

• Hur stor andel av temperaturerna som legat utanför gränsvärdena. I en fastighet vill man kanske se värden under 18°C och över 24°C. I ett kyl- eller frysrum vill man kanske se hur många procent av mätvärdena som legat varmare än kanske 8°C eller -16°C.