q

Processmonitor EasyView

För att kunna relatera mätvärden till verkligheten finns det möjlighet att illustrera sin mätning med en ritning eller ett foto.

I bilden kan man sedan lägga in mätsignaler.

I EasyView 11 är processmonitorn ett eget fönster, som du kommer åt genom att klicka på dess ikon i verktygsraden under panelen "Visa"

När du har fönstret öppet ska du högerklicka i den tomma ytan. Under egenskaper kan du bland annat välja om du vill ha en bild som bakgrund och vid vilken markör som dina indikatorer ska peka på. Markör 1 och 2 används för att söka igenom en redan gjord inspelning, medan valet online ska användas vid en onlineinspelning.

De mätvärden som ska visas på ritningen/bilden måste aktiveras och placeras ut. Det gör man genom att högerklicka och välja Ny indikator.

Här kommer du få upp en ruta där du kan välja hur indikatorn ska presenteras. För att placera dem i din bild är det bara att dra dem.

Uppgradera från Easyview Light till Pro

läs mer om mjukvaran easyView