q

Välja språk i EasyView

Tillgängliga språk i EasyView är svenska och engelska. Vilket språk som ska användas väljs utifrån datorns nationella inställningar. Om datorns förvalda språk är svenska så används detta i första hand, annars används engelska. Ändra språk gör man genom att gå in på Kontrollpanelen på datorn, gå in under Klocka, språk och nationella inställningar, klicka på Nationella inställningar och under Format välja Svenska (Sverige) eller någonting annat om man föredrar att ha EasyView på engelska.

 

Du kan även byta språk genom att skicka ett kommando med programväxel från kommandotolken. Exemplen nedan bygger på att EasyView är installerat på standardsökvägen. Är EasyView installerat någon annanstans måste sökvägen anpassas. 

1. Börja med att stänga ned alla EasyView fönster. 

2. Skriv kommandot med röd bakgrund nedan. 

  • För att byta till Svenska: 

"C:\Program Files (x86)\Intab\EasyView11\easyview11.exe" /swedish

  • Byta till Engelska:

"C:\Program Files (x86)\Intab\EasyView11\easyview11.exe" /english

 

Det går också bra att skicka kommandot från "Windows kör" (Håll ned Windowsflaggan och tryck 'R').