q

Varaktighetsdiagram

Med varaktighetsdiagrammet kan du se hur länge en kanal varit över eller under ett visst värde. Värdena är sorterade från det högsta till det lägsta. 

Varaktighetsdiagrammet kan vara användbart vid klimatmätningar av exempelvis temperatur men också inom läkemedelsbranschen vid till exempel desinfektion. Temperaturen kanske måste vara över 90°C i minst tio minuter för att mätobjektet ska vara desinficerat, då är varaktighetsdiagrammet ett bra hjälpmedel.