q

Information om licenser

En licensnyckel kan innehålla en eller flera aktiveringar. I samband med att man aktiverar en licensnyckel på en dator knyts en aktivering till datorn där aktiveringen sker. Vid aktiveringen skapas en nyckel som är knuten till datornamnet. Skulle man byta namn på datorn efter aktiveringen behöver licensen aktiveras om för att fungera.

Varje användare kan själv aktivera och deaktivera licenser. Det går att göra med hjälp av EasyView eller med en webbläsare om du inte har EasyView kvar på datorn.

Licensen kan lagras på antingen på användarnivå eller ”för hela datorn”. Det senare gäller alla användare och kräver administratörsrättigheter för att skriva. Det går att ha två olika licenser aktiva samtidigt.  En ”för hela datorn” och en på användarnivå. I första hand läser EasyView användarens licens och finns det ingen där läses ”för hela datorn”.

För att avaktivera en ”för hela datorn” licens behöver man starta EasyView som administratör och ta bort licensen.