Support / FAQ / EasyView 5.7 eller tidigare / Hur kan jag göra för att zooma min mätning? (Gäller 5.7 eller tidigare)

Hur kan jag göra för att zooma min mätning? (Gäller 5.7 eller tidigare)

I EasyView finns flera möjligheter till zoomning av din mätning.

Autoskalning

Autoskalning är det snabbaste och enklaste sättet att skala din mätning på så att alla kurvor för ett överskådligt format.

  Använd den liggande pilen till höger för att skala in hela mätförloppet.
Använd sedan den stående pilen till vänster för att alla kurvor ska skalas om till att bli synliga.

 

Gummibandsaxlar

Med denna typ av zoomning följer indexvärdena med som ett gummiband.
Håll inne musknappen och dra någonstans vid indexvärdena. Detta fixerar origo och låter övriga värden ändras.
Håll inne musknappen + shift för att fixera den övre gränsen och låta origo variera.
Håll inne musknappen + ctrl för att flytta hela indexraden uppåt eller nedåt.

Till höger hittar du en instruktionsfilm om hur du använder gummibandszoomning.

 

 

Kalenderzoomning

Vill du zooma in exempelvis en viss dag, vecka eller månad passar det bra att använda kalenderzoomning. Den finns tillgänglig då man aktiverat flaggor i Egenskaper/Diagram/Tid/Flagga.

Genom att klicka på en "flagga" väljer man att se det tidsavsnitt den representerar. Flaggorna finner du överst i diagrammet.

Vill du zooma ut klickar du på en flagga av högre ordning i diagrammets vänsterkant. Är du inne på dag kan du exempelvis klicka på vecka.

Genom att klicka på pilarna högst upp i menyfältet kan du stega dig igenom din mätning dag för dag, vecka för vecka, månad för månad och så vidare.

Till höger hittar du en instruktionsfilm om hur du använder kalenderzoomning.

 

 

Axelzoom (se bild till vänster)

Du kan zooma in en viss del av din mätning genom att tryck ned vänster musknapp på valfri axel. Håll ned musknappen och flytta musen till platsen där du vill att zoomningen ska sluta. Denna typ av zoomning kan göras på både Y- och X-axel. Den andra axeln påverkas inte.

 

Förstora yta

Vill du förstora en viss del av din mätning? Tryck ned vänster musknapp och gör en ruta runt området du vill förstora. Blev rutan du vill förstora för liten eller för stor ändras storleken genom att dra i hörnen.

Klicka en gång i markeringen för att verkställa zoomningen.

UPPGRADERA TILL EASYVIEW 10