Support / FAQ / Kalibrering och service / Hur ofta behöver man kalibrera en logger?

FAQ

Hur ofta man ska kalibrera sina loggers beror på vilka krav man har på sin verksamhet. Detta styr också hur noggrann kalibrering man behöver.
Mätningar i hårt kontrollerade branscher, så som livsmedel och läkemedel, kräver kalibrering med jämna mellanrum.
Vi på Intab rekommenderar kalibrering av temperatur en gång per år. Fuktloggers bör i vissa fall kalibreras en gång var sjätte månad. Det beror på bransch, mätmiljö och typ av logger.

Här kan du läsa mer om kalibrering.