Support / FAQ / EasyView 5.7 eller tidigare / Kan jag ändra linjebredd och färg på mina grafer? (Gäller 5.7 eller tidigare)

Kan jag ändra linjebredd och färg på mina grafer? (Gäller 5.7 eller tidigare)


 

Kan jag ändra linjebredd och färg på mina grafer?

Det är lätt att ändra utseende på sina grafer i EasyView. I Infotabellen kan du ändra både färg och linjetjocklek.

Dubbelklicka i Infotabellen och välj fliken Infotabell kolumner.Här kan du se vilka kolumner som visas respektive är dolda i Infotabellen. Välja att visa exempelvis färg och Linjebredd. Detta gör du genom att hitta dem under rubriken dölj, markera dem och flytta över dem med hjälp av pilen.

Nu har du fått med färg och linjebredd i din infotabell. För att ändra dessa, dubbelklicka i den ruta som du vill förändra.Du får nu upp en ruta där du kan förändra utseendet på din graf.

 

UPPGRADERA TILL EASYVIEW 10