Support / FAQ / EasyView 5.7 eller tidigare / Kan man spara sina transformationer i EasyView? (Gäller 5.7 eller tidigare)

Kan man spara sina transformationer i EasyView? (Gäller 5.7 eller tidigare)

Det kan du göra om du har EasyView Pro.

De som mäter processignaler, exempelvis ström och spänning, vill nästan alltid göra om dessa mätvärden till en helt annan mätstorhet genom en linjär transformation. Linjära transformationer kan göras i EasyView Light, men när man vill spara transformationer för att slippa göra dem på varje enskild mätfil rekommenderar vi att man använder Projekthanteraren som finns i EasyView Pro. Projekthanteraren är ett utmärkt verktyg som används för att spara ner loggerinställningar och presentationsmallar för att så enkelt som möjligt kunna starta, stoppa och tömma sina loggers med så lite handpåläggning som möjligt.

 

Följ dessa enkla steg, och du kommer att kunna hantera dina loggers genom att dubbelklicka på en ikon på skrivbordet:

1. Gå in under Arkiv > Projekthanteraren i EasyView. Då dyker följande fönster upp:

2. Klicka på knappen Nytt Projekt och välj ett namn för ditt projekt.

3. Klicka på Nästa, välj anslutning och klicka på Anslut. Här är det viktigt att du väljer en specifik COM-port.

 

4. Välj eventuellt var någonstans du vill spara filer, klicka på Nästa och sedan Slutför.

5. Ditt projekt finns nu inlagt i Projekthanteraren. Om du dubbelklickar på Gemini Tinylogger kan du ändra loggerns inställningar. När du har ställt in de inställningar som du vill ha dubbelklickar du på Presentation.

6. En presentationsmall där du kan ändra hur kurvorna presenteras dyker upp. Om du dubbelklickar i diagrammet, där du ser en sinus-formad kurva, och väljer Transformationer kan du ställa in önskad transformation.

7. Klicka på Spara och Stäng. Du är nu färdig med ditt projekt. Det går att skapa genvägar till start, stopp och tömning av loggers genom att högerklicka på ditt projekt i Projekthanteraren och välja Skapa genväg.

 

UPPGRADERA TILL EASYVIEW 10