Support / FAQ / EasyView 5.7 eller tidigare / Hur öppnar man en vy i nytt dokument? (Gäller 5.7 eller tidigare)

Hur öppnar man en vy i nytt dokument? (Gäller 5.7 eller tidigare)

I EasyView finns det möjlighet att öppna den visade vyn i ett nytt dokument. 

På detta sätt tas  överflödig data,  i början och 

slutet av mätningen.

För att utnyttja funktionen - tryck på "Arkiv" och "Öppna vy i nytt dokument".

UPPGRADERA TILL EASYVIEW 10