Support / FAQ / EasyView 5.7 eller tidigare / Kan man skapa en tom kanal och lägg in egna värden? (Gäller 5.7 eller tidigare)

Kan man skapa en tom kanal och lägg in egna värden? (Gäller 5.7 eller tidigare)

Under en inspelning händer det inte sällan att man vill ha med mätvärden från ett instrument som inte har någon signalutgång, utan kräver avläsning via exempelvis en display. Dessa avlästa värden är viktiga för helhetsbilden av de övriga signalerna.

För att möjliggöra inmatning av annan data finns någonting som i EasyView kallas "operatörskanaler". Dessa är kolumner i datatabellen där användaren själv kan lägga in mätvärden.

 

Högerklicka i datatabellen och välj "Operatörskanaler". Då får du upp menyn som du ser till höger. Den visar befintliga operatörskanaler och ger ändringsmöjligheter. Klicka på Lägg till och Ändra för att komma till följande:

Skriv in Namn och enhet.
Tryck sedan på "OK".

Nu har en ny kolumn (längst till höger) tillkommit i infotabellen. Denna kolumn är tom på data. Dubbelklicka på den cell som har rätt tid för ditt värde. Skriv sedan in avlästa värden i kolumnen och en graf uppkommer i ditt diagramfönster.

 

UPPGRADERA TILL EASYVIEW 10