q

El och energi

Många pratar om energiförbrukning. Även om de flesta vet vad det handlar om är detta egentligen felaktigt. Vi ska förklara varför.

Termodynamikens första huvudsats, energiprincipen, går ut på att energi är oförstörbar. Det skapas eller förstörs inte utan omvandlas eller förflyttas bara. Energi kan alltså inte förbrukas.

Energianvändning däremot är ett riktigt begrepp att använda. Energin kan ju användas, men för den skull försvinner den inte. Den övergår bara till en annan form. I ett slutet system innebär det att den totala energin är oförändrad.

Det går inte att producera energi. Energi från en energikälla kan däremot omvandlas till el i ett kraftverk. Elen kan sedan transporteras till användare. Där omvandlas den igen för att göra nytta i någon typ av elektrisk utrustning. Det kan handla om rörelseenergi, ljus eller värme. El har en hög energikvalitet och kan lätt omvandlas.

Kom dock ihåg att minska energi genom minskad elanvändning kan leda till ett ökat energibehov på annat håll.

 

Rådgivningssida Energi Produkter för energieffektivisering

Energi kan inte förintas eller nyskapas; den kan endast omvandlas mellan olika energiformer.

Termodynamikens första huvudsats.

 

Källor: WikipediaSvensk Energi

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV