q
Support / FAQ / Om mätteknik / Operativ temperatur

Operativ temperatur

Beräkna operativ temperatur

Operativ temperatur är den temperatur människan upplever. Hur upplevelsen är ber

or inte bara på luftens temperatur utan också på vilken temperatur ytorna runtomkring (väggar, fönster, tak och golv) har.

För att mäta operativ temperatur behövs en globgivare och en temperaturgivare för mätning av luftens temperatur. Även information om luftens flöde behövs. Vid beräkning av operativ temperatur tas nämligen hänsyn till både luftens temperatur och strålningstemperaturen från omgivande ytor. Detta för att bättre återge hur människor uppfattar klimatet. 
 

Köp smidig globgivare här

Hyr loggers till er mätning

 

Globtemperatur och den operativa temperaturen ligger relativt nära varandra.

Operativ temperaturFN MRT(gt; v; e; d; ta) = ((gt + 273) ^ 4 + (1,1 * 10 ^ 8 * v ^ 0,6) / (e * d ^ 0,4) * (gt - ta)) ^ (1 / 4) - 273
FN Operativ(gt; v; e; d; ta) = (MRT(gt; v; e; d; ta) + (ta * SQRT(10 * v))) / (1 + SQRT(10 * v))

GRAPH 'Operativ temperatur'(°C) = Operativ(ID2; 0,1; 0,98; 0,05; ID1)

Här är ID2 globtemperaturen och ID1 rumstemperaturen. Lufthastigheten är uppskattad till 0,1 m/s, emissionsfaktorn är satt till 0,98 och diametern är satt till 0,05 m.

Se mätningen här.
 
 

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV