q
Support / FAQ / Batteribyte / När och hur byter jag batteri i min logger?

När och hur byter jag batteri i min logger?

Du vet väl att de flesta av Intabs loggers har batteri som behöver bytas. Vid batteribyten beställs enkelt batterier genom länkarna nedan. Här finns också rekommendationer för hur ofta batterier bör bytas.

Det kan vara smart att sända in loggers för kalibrering, genomgång och batteribyte så de är väl förberedda inför kommande mätningar.

Fyll i ditt servicedokument/RMA-förfrågan här. Har du fler frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

 

Hur ofta byter man batteri i radiologgrarna - Intab Wireless System?

Radiologgrarna för Intab Wireless System har ett batteri som kan räcka länge. För att ha marginaler och en säker rutin rekommenderar vi batteribyte varje år.
Önskar du kalibrera din logger?
Läs mer om Intab Wireless System

 

 

 

 

Hur ofta byter man batteri i PC-loggern?

I PC-loggern är det uppladdningsbara ackumulatorer som bör bytas vart femte år. På så sätt bör du kunna ha en batteridrift på cirka åtta timmar.

Skicka in din logger till Intab för batteribyte. Kanske behöver du en genomgång av din logger med kalibrering samt justering.
Läs mer om PC-loggern

 

 

Hur ofta byter man batteri i Tinytag?

För Tinytag är det lämpligt med en rutin att byta batteri en gång per år. Sköts detta finns goda marginaler för mätningar under ett års tid. Det finns några modeller som kan behöva byta batteri lite oftare: det är loggers med display och PT100-loggers.

Tinytag Ultra2: byt 1 gång/år 
Tinytag Plus2: byt 1 gång/år
Tinytag Talk2: byt 1 gång/år
Tinytag View2: byt 1-2 gånger/år
Tinytag Instrument: byt 1 gång/år
Tinytalk i Filmburk: byt 1 gång/år

Tinytag CO2: byt vartannat år

Kalibrerar ni er logger via Intab så kan vi göra batteribyte i samband med kalibreringen.

Läs mer om Tinytag dataloggrar