q
Support / FAQ / Varför saknas det mätvärden i min datatabell?

Varför saknas det mätvärden i min datatabell?

Med en GPRS-logger kan man logga en gång per minut. Datan överförs sedan var tionde minut.
Tittar man på en mätning som gjorts med det tätaste samplingsintervallet saknas var tionde värde i datatabellen.

Vad beror det på?
När man loggar så tätt som varje minut överför loggern data samtidigt som den ska sampla. Detta gör att samplingen uteblri under överföringsminuten. Oftast samplar man så glest att detta inte har någon betydelse.
I EasyView 5.7 blir datatabellen rätt då mjukvaran enbart visar den samplade datan.