q
Support / FAQ / Varför syns inte alla mätvärden på intab.biz om man skalar mätningarna över en längre mätperiod?

Varför syns inte alla mätvärden på intab.biz om man skalar mätningarna över en längre mätperiod?

Ladda ned din mätdata till EasyView så kan du se alla värden.