q

Använd Range Detector

Range Detector används för att mäta signalstyrka. På detta sätt kan man se om en sensor är lämpligt placerad eller behöver placeras om.

Range Detector läggs till i systemen på samma sätt som en vanlig sensor (se separat instruktion).

Efter att du har lagt till din Range Detector i systemet gör på följande sätt:

Tryck på knappen i botten av din Range Detector. Lysdioden kommer att lysa gult en kort stund för att därefter slockna. Invänta att lysdioden återigen börjar lysa. Detta tar cirka 20 sekunder. Färgen på lysdioden kommer först att vara röd. Efter ytterligare cirka fyra sekunder växlar dioden färg till den som du ska tolka (se färgschema nedan).

Lysdioden

Grön - mycket bra räckvidd

Gul - bra räckvidd

Röd - mindre bra räckvidd

Släckt - ingen kontakt med basstationen

Självklart går det bra att låta knappen vara intryckt under längre tid. Schemat ovan sker endast vid uppstart. 

Vill du spara batteri bör inte enheten var på för länge.