q

Installation

  1. Metall och täta material (betong etc.) begränsar räckvidden. Försök därför att undvika att hänga sensorer och basstation direkt på väggar av metall. Om signalen måste gå igenom betongväggar, försök att få en så vinkelrät linje som möjligt igenom väggen.
  2. Basstation och sensorer måste monteras i upprätt läge annars påverkas räckvidden negativt.
  3. Med en extern givare kan man ofta förbättra förutsättningarna för sensorn utan att behöva byta mätpunkt.
  4. En Range Extender kan konfigureras att kommunicera via en annan Range Extender. På så sätt kan systemets räckvidd förlängas avsevärt.
  5. Sampla inte oftare än nödvändigt.
  6. Kolumnen RSSI (Received signal strength indication) i Sensorgraph och websnittet talar om vilken signalstyrka en sensor når basstationen med. Observera att detta är en indikation. En sensor som har RSSI 24 kan mycket väl fungera om den inte blir störd medan en som har RSSI 28 ibland kan tappa kontakten.
  7. I äldre system visas inget RSSI-värde när en sensor kommunicerar via en Range Extender.
  8. Man kan tvinga en sensor att kommunicera via en Range Extender genom att tillfälligt skapa sämre förutsättningar för sensorn att kommunicera direkt med basstationen. Först när sensorn helt tappat kontakten med basstationen letar den efter alternativa vägar.
  9. Aktivera ” Retransmit missed data” först när installationen är klar.
  10. Ha överseende med att systemet behöver lite tid att etablera kommunikation, både mellan sensor och basstation samt mellan basstaton och webbserver. Ha tålamod.