q

Lägg till en sensor

Se till att SensorGraph körs på datorn och datorn är ansluten till basstationen.
En radiologger måste läggas till i systemet (ihop med basstationen) innan den tas i bruk:


• Högerklicka på Sensors i den vänstra rutan i fliken Configuration och välj ”Add new sensor ...” eller Välj Sensors i den vänstra rutan och tryck på ”Add new sensor ...” -knappen nere till höger.


Detta sätter basstationen i ett läge där den accepterar nya radiologgers.
En guide startas som leder dig genom processen.

 

Sätt i ett 3.6V litiumbatteri om radiologgern drivs av ett batteri. Om radiologgern drivs externt, anslut nätsladden. 
Var noga med batteriets positiva och negativa pol.

Standardvärden för ”Enhets-ID” och ”Friendly name” presenteras. Ändra bara enhetens ID när det finns en anledning att göra detta, annars kan du acceptera det presenterade värdet. Det egna namnet är tänkt att ge sensorn ett relevant namn, t.ex. ”Övre hyllan”, ”Kylskåp 1”, ”Skåp” eller något namn som anger användningen av radiologgern. Namnet kan ändras senare om det behövs.
När basstationen har accepterat radiologgern visas ”Wizard Finished”.


Tryck ”Finish” för att slutföra guiden. 


Om konfigurationen för en radiologger inte lyckas kommer ett felmeddelande visas; se till att du tar ut batteriet ur radiologgern som skulle paras innan nytt försök.

Här kan du se guiden i pdf-format.