Support / FAQ / Kalibrering och service / Ackrediterad eller spårbar kalibrering

FAQ

Oavsett användningsområde för dina loggers finns det ofta krav på att kvalitetsstandarder som säkerställer att mätinstrumentet mäter som utlovas följs. För att säkerställa detta behöver instrumenten kalibreras.

Att kalibrera en logger innebär att en uppmätning sker där mätosäkerheten och objektets avvikelse vid olika nivåer fastställs. Det finns olika typer av kalibreringar. Vi tillhandahåller ackrediterade och spårbara kalibreringar.

Vad är det då för skillnad mellan ackrediterad och spårbar kalibrering?

En spårbar kalibrering, som vi utför här på Intab, innebär att resultatet går att spåra till referenser som följer nationella eller internationella standarder. Är kalibreringen ackrediterad utförs den av ett laboratorium som är godkänt av ett ackrediteringsorgan.

Att kalibreringslaboratoriet är ackrediterat innebär att vissa angivna standarder uppnås. I Sverige görs ackrediteringarna av Swedac. Standarden som används vid ackrediteringar globalt är ISO/IEC17025. Hos oss erbjuder vi ackrediterade kalibreringar hos SP och Exova.

Vilken kalibrering du själv ska välja beror på vad du har för krav på dig. Här kan du läsa mer om våra kalibreringar.