Support / FAQ / Kalibrering och service / Varför ska man kalibrera sina logger?

FAQ

Varför ska man kalibrera sina loggers?

Att kalibrera en logger innebär att man kontrollerar att loggern mäter rätt. 

Vid nyköp av en logger hos Intab garanteras du att ditt mätinstrument håller sig inom den specifikation som finns på hemsidan och i medföljande manual. 

Behöver du en noggrannare specifikation råder vi dig att kalibrera din logger. Du får då exakta värden för hur din logger mäter.

Mätinstrument förändras med tiden. Vi råder därför dig att kalibrera temperatur-, spänning- och strömloggers en gång per år och fuktloggers en gång i halvåret. Genom en kalibrering lär du känna dina instrument. 

Vid kalibrering får du ett kalibreringscertifikat som intygar hur din logger mäter jämfört med spårbar referens.

Här kan du läsa mer om kalibrering.