q
Support / FAQ / MSR / Innan köp / Behöver jag en separat temperatursensor om jag redan har en relativ luftfuktighet- eller trycksensor?

Behöver jag en separat temperatursensor om jag redan har en relativ luftfuktighet- eller trycksensor?

Den relativa luftfuktighetssensorn och trycksensorn har båda integrerad temperatur. Om du behöver ytterligare en temperatursensor beror på hur bra noggrannhet du behöver på din mätning. Noggrannheten på den sensorn för enbart temperatur är bättre än den integrerade temperaturen. 

Om din mätning kräver stor noggrannhet vad gäller temperatur rekommenderar vi en separat temperatursensor och en kalibrering.