q
Support / FAQ / MSR / Minneskapacitet / Hur länge räcker minnet i min MSR-logger?

Hur länge räcker minnet i min MSR-logger?

Hur länge batteriet räcker beror på inställningarna i loggern och samplingsfrekvens.

Det finns en jättebra funktion i MSR-programmet där du kan få fram detta utifrån dina behov.

I start och tömningsprogrammet för MSR kan man under "Prediction" se hur länge loggerns minne räcker med och utan SD-kort.

  1. Starta programmet utan att ha logger inkopplad.
  2. Du kommer då in i Demostartion mode.
  3. Välj loggertyp.
  4. Ställ in samlpingsfrekvens och allt som du önskar.
  5. Under kanalerna har du sedan en knapp som heter ”Prediction”. Välj denna.
  6. Välj batteristorlek i listan och programmet räknar ut total batteritid samt total samplingstid för minnet.