q
Support / FAQ / MSR / Övrigt / Kan man byta batteri i MSR-loggern?

Kan man byta batteri i MSR-loggern?

MSR-loggern är försedd med ett uppladdningsbart batteri. Du behöver alltså inte byta batteriet, utan loggern laddar varje gång det sätts i datorn med USB-kabeln.
Ett fulladdat batteri räcker för att logga under cirka sex månader. Detta är naturligtvis beroende av samplingsintervall och den omgivande miljön.