q
Support / FAQ / MSR / Övrigt / Så fungerar lysdioden

Så fungerar lysdioden

MSR-loggrarna är försedda med lysdiod. Hur lysdioden blinkar indikerar vad loggern är inställd på att göra.

Här följer lysdiodens blinkningar:

Händelse då starttid blivit överförd till MSR-loggern Lysdiodens sken
Första fem sekunderna Dubbla blinkningar, fem gånger med ett intervall på en sekund.
Inväntar start Dubbla blinkningar med ett intervall på fem sekund

 

Händelse då datainspelning pågår Lysdiodens sken
Första fem sekunderna Blinkar fem gånger med ett intervall på en sekund.
Efter fem sekunder

Blinkar som samplingsintervallet på t1 (om alternativet Option during record är ikryssad)

Blinkar inte (om alternativet Option during record inte är ikryssad)