q
Support / FAQ / MSR / Uppstart / Starta din logger

Starta din logger

1. Under ”Name of logger” kan du ge din logger en identitet.

2. ”Factory settings” används ofta inte. Här justerar du mätvärdena om det behövs.

3. När du är färdig klickar du på ”Write user settings”. Vill du sen göra fler inställningar får du vidare bland flikarna och avslutar alltid med fliken ”Basic settings”. 
 

Här kan du se information om din logger, vad den kan mäta etc. Du ser aktuellt värde på kanaler. Uppdatera genom att trycka på ”Read”.

1. Här ställer du in dina mätintervall.

2. Här ställer du in vilka sensorer loggern ska använda. Genom att välja ”off” på de sensorer du inte ska använda sparar du minne. Trycker du på ”Prediction” får du reda på hur länge loggern kan mäta med valda parametrar. Här kan du även aktivera gränsvärden (”Limits”) för detta behöver du först kryssa i rutan ”Limits active” under (5). Där kan du ställa in mellan vilka nivåer du vill att loggern ska mäta. Glöm inte att trycka på ”Write basic settings” (6) för att överför inställningarna till loggern.

3. Här kan du välja om du vill: att lysdioden i loggern ska blinka till när loggern tar ett mätvärde enl. t1. Önskar du rullande minne ”ring buffer” (det äldsta mätvärdet skrivs över efter hand?). Vill du använda knappen på loggern under mätningen för att göra en markering ”marker”?

4. Flera olika start-/stoppalternativ finns: starta direkt, vid önskad tidpunkt, med ett knapptryck eller stara på triggsignal.

5. Här ställer du in gränsvärde för acceleration, till exempel om du inte önskar se accelerationer mindre än 3G. Kryssa i ”Limits active” först.

6. FÖR ATT STARTA MÄTNINGEN - KLICKA PÅ WRITE BASIC SETTINGS.

Inställningarna som du gjort kan sparas genom att rutan ”Freeze” kryssas i.

 

Larm

MSR-loggern kan larma om inställda värden över- eller underskrids. När larmgränsen är uppnådd blinkar en röd lysdiod en gång per sekund tills mätningen är avslutad eller larmet bekräftat. 

För att sätta larmgränser måste ”Limits active” (5) vara ikryssad. Därefter sätts larmgränser på samma sätt som gränsvärden – vilket beskrivs under punkt nummer 2. Genom att kryssa i ”Confirm alarm” (3) kan bekräftas stoppas med en knapptryckning.