q
Support / FAQ / MSR / Övrigt / Transformera dina värden

Transformera dina värden

Analoga ingångar

I MSR-programmet kan du transformera dina värden till en annan mätstorhet.

Gå in på ”Setup” och välj fliken ”User settings”. Där klickar du på ”Calibrate” under ”Analog Inputs”. I detta exempel går vi igenom hur man transformerar mätvärden från en strömtång (GI-501).

NAME:    Välj valfritt namn på varje analog kanal.

LOW POINT: Strömtången ger 0VDC vid 0A. Alltså skall det stå 0 i alla fält.

HIGH POINT: I Target value skrivs det önskade värdet som skall presenteras. Loggerns 3VDC är indelad i 4095 digitala bitar. En insignal på 3VDC ger det digitala värdet 4095. I detta fall vet vi att 2VDC från strömtången GI-501 motsvarar 200A. Det digitala värdet räknas ut genom en linjär transformation A=m*D+n - där m respresenterar förstärkningen och n står för nollpunkten. Förstärkning och nollpunkt räknas ut med automatik genom att klicka på ”Calculate”.

Förklaring: Alternativet är att skriva 300 i Target value och låta 4095 stå kvar i ADC-value. Då utgången är linjär i strömtången skulle 300A motsvara en utsignal på 3VDC, alltså max vad loggerns ingång kan mäta.

TARGET UNIT: Här anges vilken mätenhet man vill ha presenterad i stället för V samt med hur många decimaler.

OFFSET/GAIN: Klicka på Calculate och programmet räknar ut Offset och Gain för att dina värden skall presenteras enligt dina önskemål du angett ovan.

Glöm inte ”write user settings”.