q
Support / FAQ / MSR / Övrigt / Vad är en treaxlig accelerometer?

Vad är en treaxlig accelerometer?

MSR-loggrarna kan förses med en treaxlig accelerometer. Detta betyder att loggern registrerar acceleration i tre riktningar - bakåt-framåt (x), höger-vänster (y) och upp-ner (z). Mätning av detta gör att loggerns faktiska läge kan bestämmas. Genom att fastställa läge och accelerationskrafter är det möjligt att svara på en rad frågor så som:

  • Har loggern förflyttas från den plats där mätningarna ska göras?
  • Har mitt gods utsatts för stötar?
  • Hur länge har godset varit hos tullen eller i lastbilen?
  • Har mitt gods varit upp och ner någon gång under transporten?
  • När startar och stannar en motor?