q
Support / FAQ / MSR / Uppstart / Varför startar inte min logger med en knapptryckning?

Varför startar inte min logger med en knapptryckning?

Efter att du ställt in hur du vill logga via datorn kan MSR-loggern startas i efterhand med en enkel knapptryckning.

Obs! För att loggern ska starta måste du hålla inne knappen i minst tre sekunder. 

Nedan följer en beskrivning över lysdioden:
(Datenaufzeichnung läuft= datainspelning pågår.)