q
Support / FAQ / MSR / Övrigt / Varför visar min logger för höga temperaturer?

Varför visar min logger för höga temperaturer?

MSR-loggrarna är försedda med uppladdningsbart batteri som värms upp under laddning. Uppvärmningen under laddningen gör att temperaturnivåerna som loggas under tiden blir för höga om loggern har intern temperatursensor.

 För att mäta den korrekta temperaturen måste loggern kopplas ur från datorn eller så måste en extern temperaturgivare användas.