q
Support / FAQ / PC-logger / Att mäta med termoelement

Att mäta med termoelement

Vid mätning av termoelement ska man alltid ha en jordreferens. Saknar man jordreferens så blir termoelementen väldigt störningskänsliga. Har man mer än en jordreferens så finns det risk att det flyter jordströmmar och detta kan skada utrustningen.

När man mäter med termoelement finns det egentligen två olika sätt att koppla. Enklast är att se till att mätspetsen på alla termoelement är isolerad och därmed inte kan komma i kontakt med godset på mätobjektet. Har man av någon anledningen ingen möjlighet att isolera mätspetsarna så kan man i stället välja att fästa mätspetsarna på godset och dra en jordkabel från PC-loggerns GND-plint till godset på mätobjektet.

OBS! Notera att signaljorden på PC-loggers med serieport är sammankopplad med serieporten. Detta innebär att loggerns signaljord redan är definierad om den ansluts till en dator och man har då inget annat val än att isolera givartopparna. Denna problematiken finns inte för PC-loggers med USB-port eftersom att dessa är utrustade med så kallade "optokoplare" som helt isolerar USB-kommunikationens jord från loggerns signaljord.

Vid skruvplintarna finns det små DIP-switchar som kan ställas till antingen GND eller DIFF. I läge GND så mäter PC-loggern från plus till signaljord och I läge DIFF så mäter PC-loggern både från minus till signaljord och från plus till signaljord. Resultatet som lagras är summan utav dessa. En sak att notera är att potentialskillnaden mellan minus och signaljord samt plus och signaljord aldrig får överstiga 30V. Om man väljer att koppla samman loggerns signaljord med mätobjektets jord så ska DIP-switcharna ställas i DIFF. Om man i stället väljer att isolera termoelementen så ska DIP-switcharna ställas i GND.