q
Support / FAQ / PC-logger / Jag får bara en decimal. Hur får jag fler?

Jag får bara en decimal. Hur får jag fler?

PC-loggern har en upplösning på 0,1°C när det gäller termoelementmätning. Det gäller också när man använder sig av 

medelvärdesbildning vid offline-mätning.

Det enda sättet att få fler decimaler är att göra medelvärdesbildningen i EasyView. Då kan du välja hur många decimaler du vill. Så om du har plats på minnet i loggern, sampla snabbare än önskat. Hämta sedan mätningen och gå in i ”Egenskaper för Datatabell” och välj fliken ”Tidskolumn”. Bocka i ”Visa medelvärdet av” och välj lämpligt värde.

Det man får tänka på är att det bara är datatabellen som det görs medelvärden på. Diagrammet använder fortfarande alla mätvärden som fanns i ursprungliga mätningen.