q
Support / FAQ / PC-logger / Hur ska jag göra för att ansluta mina termoelement?

Hur ska jag göra för att ansluta mina termoelement?

Det finns två sätt att koppla in termoelement på. 

1) Termoelementets lödställe i kontakt med elektriskt ledande mätobjekt:
 

Mätobjekt -->

<-- Förbind objektet med jordplint i logger

 

 

<-- Anslut dina termoelement

 

 

<-- Sätt omkopplaren i läge "DIFF"

 2) Termoelementets lödställe isolerat från mätobjektet:

Mätobjekt -->

<-- Jordplinten ska INTE anslutas

 

 

<-- Anslut dina termoelement

 

 

<-- Sätt omkopplaren i läge "GND"

 


REKOMMENDATION: Isolera termoelementspetsarna och använd metod 2 om du är osäker på hur du ska göra.
 

Vanlig felkoppling

Slutna jordslingor

Två termoelement galvaniskt anslutna till samma metallföremål. En sluten jordslinga
erhålls via det ledande metallföremålet.
Lösning 1: Bryt en av jordanslutningarna ( - till Gnd ) vid kopplingsplinten.
Lösning 2: Isolera givarna galvaniskt ifrån mätobjektet.